02 DECEMBRIE 2016

Formulare

        FORMULARE

I. INFORMARE PUBLICĂ

        1.         FORMULAR ÎNSCRIERE LA CONCURS

        2.         RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ

        3.         RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ

             
            
             II. CĂLĂTORI

         4.        DECLARAREA ÎN SCRIS A INSTRUMENTELOR DE PLATĂ

         5.        DECLARAŢIA VAMALĂ PENTRU BAGAJE ÎNREGISTRATE 

         6.        DECLARAŢIE DE BUNURI FĂRĂ CARACTER COMERCIAL - RO  (limba română)
   
                    DECLARAŢIE DE BUNURI FĂRĂ CARACTER COMERCIAL - UA  (limba ucraineană)III. AGENŢI ECONOMICI

       DECLARARE

         7.         DECLARAŢIA PENTRU VALOAREA ÎN VAMĂ
 

                   OPERATORI ECONOMICI AUTORIZAŢI

          8.       CERERE DE AUTORIZAŢIE AEO

         9.       CHESTIONAR AUTOEVALUARE

        10.      NOTE EXPLICATIVE LA CHESTIONARUL AEO - AUTOEVALUARE

         10 *   LISTA PERICOLE, RISCURI SI SOLUTII POSIBILE                   REGIMURI VAMALE ECONOMICE

        11.     CERERE DE AUTORIZAŢIE PENTRU UTILIZAREA UNUI REGIM VAMAL CU IMPACT/DESTINAŢIE ECONOMICĂ
                     Formular comun

         12.      CERERE DE AUTORIZARE PENTRU FUNCŢIONAREA UNUI ANTREPOZIT VAMAL SAU PENTRU UTILIZAREA REGIMULUI VAMAL ÎNTR-UN ANTREPOZIT DE TIP E
                Formular de continuare

         13.     CERERE DE AUTORIZARE PENTRU UTILIZAREA PERFECŢIONĂRII ACTIVE
                     Formular de continuare

         14.       CERERE DE AUTORIZAŢIE PENTRU UTILIZAREA PERFECŢIONĂRII PASIVE
                Formular de continuare

               ORIGINEA MĂRFURILOR

        15.      CERERE DE ELIBERARE A AUTORIZATIEI DE "EXPORTATOR AUTORIZAT" 

        16.      CERERE DE OBŢINERE A STATUTULUI DE EXPORTATOR ÎNREGISTRAT

               INCADRARE TARIFARĂ

        17.      SOLICITARE DE INFORMAŢII TARIFARE OBLIGATORII

                TRANZIT

        18.       FORMULAR DE INREGISTRARE A PRINCIPALULUI OBLIGAT

        19.       FORMULAR DE INREGISTRARE IN NCTS        

        20.       FORMULAR DE INREGISTRARE IN ECS           

        21.       RECIPISĂ - utilizată ca dovadă a încheierii tranzitului în calitate de principal obligat

        CERERE DE SOLICITARE A AUTORIZATIEI PENTRU EMITEREA TITLURILOR DE GARANTIE IZOLATA

        CERERE DE SOLICITARE A AUTORIZATIEI DE UTILIZARE A GARANTIEI GLOBALE/EXONERARII DE GARANTIE


       
        III. POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ

        22.        NOTIFICARE către vamă referitor control vamal export PAC

        23.        DECLARAŢIE DE COMPOZIŢIE produse Non-Anexa I

        24.        DECLARAŢIA PRODUCĂTORULUI produse Non-Anexa I

        25.        CERTIFICAT DE CÂNTĂRIRE A BANANELOR

     
       IV. PROTEJAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

        26.        CERERE DE INTERVENŢIE 


        V. ACCIZE

        27
.       ANEXA NR. 33- CERERE AUTORIZATIE UTILIZATOR FINAL

        28.       ANEXA NR. 38- CERERE AUTORIZATIE ANTREPOZIT FISCAL      

        29.       ANEXA NR. 39- CERERE AUTORIZATIE DESTINATAR INREGISTRAT

        30.       ANEXA NR. 55- CERERE AUTORIZATIE IMPORTATOR/ EXPEDITOR INREGISTRAT


Recomandă această pagină unui prieten Versiunea pentru imprimantă