Agenți economici

01 TARIC RO si TARIC - Produse strategice

Lista birourilor vamale abilitate să efectueze formalităţi vamale cu produse strategice
conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalități vamale cu produse strategice nr. 1669/06.06.2017 - M.O.R, Partea I, Nr. 474/23.VI.2017.