Agenți economici

01 TARIC RO si TARIC - Produse strategice

Lista birourilor vamale abilitate să efectueze formalităţi vamale cu produse strategice
conform Ordinului nr. 94/21.01.2014 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice - M.O.R, Partea I, Nr. 101/10.02.2014.