Agenți economici

04 Originea mărfurilor - Acorduri preferenţiale ale U.E.

Pentru a vedea ce acord/aranjament se aplica unei anumite tari click aici.

1.Acordul de comert liber intre Comunitatea Economica Europeana si Confederatia Elvetiana din 22.07.1972 (JO L 300, 31.12.1972, p.189, JO L 45, 15.02.2006.) 

2. Acordul dintre Comunitatea Economica Europeana si Confederatia Elvetiana privind comertul cu produse agricole din 21.06.1999 (JO L114, 30.4.2002, p.132.) 

3. Acordul de comerţ liber intre Comunitatea Economica Europeana si Republica Islanda din 22.07.1972 (JO L 301, 31.12.1972, p.2.) 

 

4. Acord de comerţ liber intre Comunitatea Economica Europeana si Regatul Norvegiei din 14.05.1973 (JO L 171, 27.06.1973, p.2.)

 

Decizia Nr. 1 /2016 a Comitetului Mixt UE-Norvegia din 8 februarie 2016 de modificare a Protocolului nr. 3 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei privind definirea conceptului de ”produse originare” și metodele de cooperare administrativă 

5. Acord de Asociere privind Spatiul Economic European din 02.05.1992 (JO L 1, 03.01.1994, p.3,JO L 321, 08.12.2005) - Protocolul 4/Anexa 2.

Decizia nr. 71/2015 a Comitetului mixt al SEE din 20 martie 2015 de înlocuire a Protocolului 4 (regulile de origine) la Acordul privind Spațiul Economic European (2016/754), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 129 din 19.05.2016.

6. Acordul de Stabilizare şi Asociere intre Comunitatile Europene si statele lor membre si Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei din 09.04. 2001 (JO L 84, 20/3/2004 , p. 13.), amendat deProtocolul Aditional din 2004 (JO L 388, 29/12/2004, p. 3)

 

7. Acord de stabilizare și de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo *, pe de altă parte (JO L 71/ 16.03.2016, JO L78/24.03.2016). Notificare privind intrarea in vigoare

8. Acordul Interimar privind comertul si relatiile comerciale intre Comunitatea Europeana si Republica Albania din 12.06.2006 (JO L239, 01.09.2006, p.2)

9. Decizia Consiliului din 15 septembrie 2008 privind semnarea şi încheierea Protocolului la Acordul interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţ între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Republica Albania, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană (JO L341, 19.12.2008) - Protocolul nr. 4 - privind denumirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă în vederea aplicării dispoziţiilor prezentului acord între comunitate şi Republica Albania (JO L341, 19.12.2008. p. 59)

10. Acordul dintre Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului si Republica Turcia privind comertul cu produse acoperite de Tratatul de creare a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului (produse care nu sunt acoperite de Uniunea vamală cu UE*) din 25.07.1996 (JO L 227, 07.09.1996, p.3.)

11. Decizia nr. 1/2009 a Comitetului mixt instituit în temeiul Acordului între Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului şi Republica Turcia privind schimburile comerciale cu produse care intră sub incidenţa Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului din 24 februarie 2009 de modificare a Protocolului I la acord

 

12.Decizia nr. 1/98 a Consiliului de Asociere CE - Turcia din 25.02.1998 privind comertul cu produse agricole (JO L 86, 20.03.1998, p.1.)

13. Acordul de Asociere Euro-Mediteranean intre Comunitatea Europeana si statele ei membre si Republica Democrata Populara Algeria(JO L 265, 10.10.2005)

14. Acordul de Asociere Euro-Mediteranean intre Comunitatea Europeana si statele ei membre si Republica Tunisia (JO L 97, 30.03.1998, p.2.)

 

15. Acordul de Asociere Euro-Mediteranean intre Comunitatea Europeana si statele ei membre si Regatul Marocului (JO L 70, 18.03.2000, p.2, JO L 336, 21.12.2005.)

16. Acordul de Asociere Euro-Mediteranean intre Comunitatea Europeana si statele ei membre si statul Israel (JO L 147, 21.06.2000, p.3, JO L 20, 24.01.2006.)

 

17. Acordul Interimar de Asociere Euro-Mediteranean intre Comunitatea Europeana si Organizatia pentru Eliberarea Palestinei in beneficiul Autoritatii Palestiniene din Cisiordania si Fasia Gaza (JO L 187, 16.07.1997, p.3.) şi Decizia nr. 1/2009 a Comitetului Mixt CE-OLP din 24 iunie 2009 de modificare a Protocolului nr. 3 la Acordul de asociere euro-mediteraneean interimar privind definiţie noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă
(JO L 298, 13.11.2009, p1)
  
18. Acordul de Asociere Euro-Mediteranean intre Comunitatea Europeana si statele ei membre si Republica Araba Egipt( JO L304, 30.09.2004, p.38);


Decizia nr. 1/2015 a Consiliului de asociere UE-Egipt din 21.09.2015, de înlocuire a Protocolului 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, privind definirea noțiunii de ”produse originare” și metodele de cooperare aministrativă (JOUE L 334, 22.12.2015, p 62).

19.Acordul de Asociere Euro-Mediteranean intre Comunitatea Europeana si statele ei membre si Regatul Hasemit al Iordaniei (JO L 129, 15.05.2002, p.3., JO L 209, 31.07.2006).

20. Acordul Interimar privind comertul si relatiile comerciale intre Comunitatea Europeana si Republica Liban (JO L 262, 30.09.2002, p.2.)
   -  Acordul de asociere Euro-mediteranean între Comunitatea Europeană și statele ei membre și Republica Liban (JOUE L 143 din 

     30.05.2006).


21. Acordul de Cooperare intre Comunitatea Economica Europeana si Republica Araba Siriana(JO L 269, 27.09.1978, p.2.) 

22.Acordul dintre Comunitatea Economica Europeana si Principatul Andora privind comertul cu produse agricole care nu sunt acoperite de Uniunea vamală ( JO L 374, 31.12.1990, p.14.) 

23. Acordul dintre Comunitatea Europeana si Guvernul Danemarcei si Guvernul local al Insulelor Faroe (JO L 53, 22.02.1997, p.2.) 

24. Acord de Parteneriat între ţările membre ale Grupului de State - Africa Caraibe si Pacific şi Comunitatea Europeana si statele ei membre semnat la Cotonou în 23.06. 2000 ( JO L 317, 15.12.2000, p.3., JO L 65, 08.03.2003JO L 83, 01.04.2003, JO L 209 din 11.08.2005, JO L 387 din 04.11.2010). Regulamentul (UE) 2016/1076 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind aplicarea la produsle originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din África, zona Caraibilor și Pacific (ACP) a regimurilor prevăzute în acordurile privind stabilirea sal care conduc la stabilirea acordurilor de parteneriat economic.

25. Acordul de Cooperare, Dezvoltare şi Comerţ intre Comunitatea Europeana si statele ei membre si Republica Africa de Sud (JO L 311, 4.12.1999, p.3.) 

26. Decizia 2/2000 a Consiliului Mixt CE-Mexic privind aplicarea provizorie a Acordului de Interimar privind comertul si relatile comerciale intre Comunitatea Europeana si statele ei membre si Statele Unite Mexicane (JO L 157, 30.06.2000, p.10. și JO L 245, 29.09.2000, p.1.)

27. Acordul de Asociere intre Comunitatea Europeana si statele ei membre si Republica Chile (JO L 352, 30.12.2002, p.3.), amendat de Protocolul Aditional din 2004 (JO L 38, 10.2.2005, p. 3)

     Decizia nr. 2/2015 a Comitetului de asociere UE-CHILE din 30 noiembrie 2015 de înlocuire a articolului 12 din titlul III din Anexa III la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte (JOUE Seria L Nr. 144 din 07.06.2017).

28. Acord interimar privind comerțul și aspectele legate de comerț între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte
 JO L 345 din 28.12.2007

      Decizia NR. 1/2014 A CONSILIULUI DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE UE-MUNTENEGRU din 12 decembrie 2014 de înlocuire a Protocolului 3 la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă (JO L 28 din 04.02.2015).

29. Regulamentului Consiliului (CE) nr.1528/2007 din 20 decembrie 2007 privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, Zona Caraibelor şi Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic, modificat prin
Regulamentul (UE) Nr. 527/2013 al Parlamentului European si al Consiliului (JO L 165/59 din 18.6.2013).

 

30. Regulamentul (CE) nr. 55 al Consiliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor preferinţe comerciale autnome pentru Republica Moldova şi de modificare a Regulamentului (ce) nr. 980/2005 şi a Deciziei 2005/924/CE a Comisiei. modificat prinRegulamentul (UE) nr. 581/2011 (JO L165, 24.6.2011, p. 5).

 

31. Acord de stabilizare si asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte , (JO L 164, 30.06.2015, p. 2) (Protocolul nr. 2 privind definirea notiunii de produse originare si metodele de cooperare administrativa, p. 317).

 

32. Acord de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, (JO L 289, 30.10.2008, p3).

 

33. Decizia nr. 2/2009 a Comitetului Mixt CE-Elveţia din 13 iulie 2009 de modificare a Protocolului nr. 3 la Acordul între Comunitatea Economică Europeană şi Confederaţia Elveţiană referitor la definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă.(JO L 252, 24.09.2009).

 

34. Decizia Consiliului din 29.04.2008 privind semnarea şi încheierea Acordului interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţ între Comunitatea Europeană, pe de o parte şi Republica Serbia, pe de altă parte;

Acord interimar privind comerțul și aspectele legate de comerț între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și
Republica Serbia, pe de altă parte (JO L28, 30.01.2010).

   - Decizia nr. 1/2014 a Consiliului de stabilizare și asociere UE-Serbia din 17 decembrie 2014 de înlocuire a Protocolului 3 la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte, privind definirea noțiunii de ”produse originare” și metodele de cooperare administrativă (JOUE L 367/119 din 23.12.2014).

35.Acord interimar de parteneriat economic între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi statele din Pacific, pe de altă parte
JO L 272, 16.10.2009

 

36.Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte (JO L 127, 14.05.2011) şi Protocolul privind definirea noţiunii de "produse originare" şi metode de cooperare administrativă.
-Notificare privind intrarea în vigoare, începând cu data de 13 decembrie 2015, a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte ( JOUE L 307, 25.11.2015);
-Decizia (UE) 2015/2169 a Consiliului din 1 octombrie 2015 privind încheierea Acordului de Liber Schimb între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte ( JOUE L 307, 25.11.2015).

 

37. Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte
JO L 111 24.04.2012 

38. Acord comercial între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte (JO L354, 21.12.2012).

39.Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte (JO L 346, 15.12.2012). Aplicat provizoriu pentru:
Honduras, Nicaragua şi Panama de la 1.08.2013 (Aviz JO L 204, 31.7.2013)
Costa Rica şi El Salvador de la 1.10.2013, (Aviz JO L 257, 28.09.2013)
Guatemala de la 1.12.2013 (Aviz JO L315, 26.11.2013).

40. Decizia Consiliului din 26 martie 2012 privind încheierea Convenţiei regionale cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene (JO L54, 26.2.2013).

41. CONVENŢIA REGIONALĂ cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene (JO l54, 26.2.2013).

     Avizul  (2018/C 325/06) al Comisiei privind aplicarea Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale paneuro-mediteraneene sau a protocoalelor referitoare la regulile de origine care prevăd cumulul diagonal între părțile contractante la această convenție ( JOUE C325 din 14.09.2018).

42. Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte (Protocolul II privind definiţia noţiunii de "Produse originare" şi metodele de cooperare administrativă) (JO L260, 30.08.2014).

- Decizia nr. 1/2016 A SUBCOMITETULUI VAMAL UE-REPUBLICA MOLDOVA din 6 octombrie 2016 de înlocuire a protocolului II la Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă [2017/266], publicată în JOUE Seria L 39 din 16.02.2017.

43. Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte (Protocolul I privind definiţia noţiunii de "Produse originare" şi metodele de cooperare administrativă) (JO L261, 30.08.2014).

     Decizia nr. 1/2018 a Subcomitetului vamal UE-GEORGIA din 20 martie 2018 de înlocuire a protocolului I la Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă (JOUE L140 din 06.06.2018).

44. Acordul de asociere între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (JOUE L161, 29.05.2014).

 

45. Acordul de parteneriat economic preliminar între Ghana, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L nr. 287/21.10.2016 - Intrat în vigoare cu titlu provizoriu la data de 15.12.2016.

      Decizia (UE) 2016/1850 A Consiliului din 21 noiembrie 2008 privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat economic preliminar între Ghana, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte.

 

46.Protocolul de aderare la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Ecuadorului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L nr. 356/24.12.2016.

     Decizia (UE) 2016/2369 a Consiliului din 11 noiembrie 2016 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Protocolului de aderare la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L nr. 356/24.12.2016.

 

47. Acordul economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele membre, pe de altă parte, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L nr.11/14.01.2017

 

Acorduri preferenţiale autonome

 

1. Decizia Consiliului Nr. 2001/822/EC din 27.11.2001 privind asocierea tarilor si teritoriilor de peste mari cu Comunitatea Europeana (JO L 314, 30.11.2001, p.1.; Apendix 2 la Anexa III, JO L 324, 7.12.2001, p.1)-OCT

2. Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferinţe tarifare şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului (JO L 303, 31.10.2012), modificat prin: 

Regulamentul delegat (UE) nr. 154/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2012 de modificare a anexei II.(JO seria L nr.48/21.02.2013).

 Informaţii privind tranziţia la noua schemă SGP.

Regulamentul delegat (UE) 2017/217 al Comisiei din 5 decembrie 2016 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare (JO seria L nr. 34/09.02.2017).

3. Regulamentul Consiliului CE nr. 82/2001 din 05.12.2000 privind definirea conceptului de produse originare si cooperare administrativa intre teritoriul vamal al Comunitatii si Ceuta si Melilla (JO L 20, 20.01.2001, p.1.)