Agenți economici

02 Proceduri vamale - Intrebari frecvente

1.Cum pot afla dacă marfa pe care intenţionez să o import beneficiază de tratament tarifar favorabil prin intermediul contingentelor tarifare?
Răspuns: Trebuie să urmaţi următoarea cale:
a) accesaţi pagina de internet TARIC - secţiunea limba română.
b) introduceţi codul din nomenclatura combinată corespunzător mărfii precum şi codificarea ţării de origine a mărfii.
c) apăsaţi butonul “Taxe vamale”.
d) dacă marfa beneficiază de facilităţi va fi afişat numărul de ordine al contingentului tarifar. 
 

2. Prin ce birouri vamale pot face acest import?
Răspuns: Prin oricare birou vamal de pe teritoriul României.

 

3. Ce documente sunt necesare la biroul vamal pentru a putea beneficia de contingente tarifare?
Răspuns: Obligatoriu dovada de origine a mărfurilor, şi implicit celelalte documente necesare punerii în liberă circulaţie a mărfurilor. 

 

4. Cum pot afla dacă marfa pe care intenţionez să o import se află în perioada de valabilitate a contingentului tarifar şi dacă mai există disponibil din valoarea iniţială ?

Răspuns: Trebuie să urmaţi următoarea cale:

a) accesaţi baza de date din cadrul paginii principale a Uniunii Vamale şi de Taxare la adresa următoare:  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/ro/home.htm secţiunea Quota.
b) alegeţi, dacă doriţi, afişarea în limba română.
c) apăsaţi butonul CONTINGENT.
d) se va deschide pagina „Contingente tarifare autonome". În cadrul acestei pagini accesaţi link-ul de la punctul 1 din pagină, după care, în pagina nou deschisă, apăsaţi OK.
e) se va deschide pagina „Consultarea capitolului contingente" în care introduceţi codificarea ţării de origine a mărfii pe care intenţionaţi să o importaţi, precum şi numărul de ordine al contingentului tarifar corespunzător mărfii, obţinut din TARIC-RO. Apăsaţi butonul "Contingent/plafon".
f) se va deschide pagina :"Lista contingentelor şi plafoanelor" în care apare perioada de valabilitate a contingentului, respectiv data de început şi data de încheiere, precum şi balanţa (disponibilul) contingentului la momentul respectiv.

 

5. În anii precedenți am efectuat importuri de mărfuri pentru care nu am solicitat reduceri sau exonerări de taxe vamale în baza sistemului de contingente tarifare  administrate de DG TAXUD. Pot beneficia de acordarea retroactivă de preferinţe tarifare în baza contingentelor respective pentru aceste mărfuri?

Răspuns: Da, dacă sunt respectate cumulativ următoarele condiţii:

a. La data solicitării de acordare retroactivă de preferinţe tarifare să mai existe disponibil din contingentul care face obiectul cererii, pentru anul în cauză.
b. La data efectuării operaţiunilor de punere în liberă circulaţie  să fi fost îndeplinite condiţiile pentru acordarea contingentelor tarifare (în funcţie de reglementările care stau la baza acordării contingentului).