Agenți economici

02 Proceduri vamale - Reglementări

1. Conventia TIR, 1975 - forma consolidata

1bis. Convenţia TIR, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 420 din 1979, publicat în Buletinul Oficial nr. 98/10.12.1979. 

2. Decizia nr. 460/24.03.1999 pentru implementarea Amendamentului nr.19 la Convenţia TIR, (publicată în M.Of. 234/1999);

3. Decizia nr. 71/26.01.2004 pentru implementarea Amendamentelor nr.20, 21 şi 22 la Convenţia TIR (publicată în M.Of. 332/2004;

4. Ordinul nr. 1555/08.12.2004 pentru implementarea Amendamentelor nr.23 şi 24 la Convenţia TIR (M. Of. nr.1267/2004) 

5. Ordinul nr. 7923/13.12.2005 pentru implementarea Amendamentului nr.25 la Convenţia TIR (M. Of. nr.1177/2005);

6. Ordinul nr. 7615/13.07.2006 pentru implementarea Amendamentului nr.26 la Convenţia TIR (M. Of. nr.350/2006);

7. Ordinul nr. 9711/21.12.2006 pentru implementarea Amendamentului nr.27 la Convenţia TIR (M. Of. nr.15/2007).

8. Ordinul nr. 2754/30.10.2009 pentru implementarea Amendamentului nr. 28 la Convenţia TIR (M. Of. nr. 772/2009)

9. DECIZIA CONSILIULUI din 28 mai 2009 de publicare în formă consolidată a textului Convenţiei vamale privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR) din 14 noiembrie 1975 de la Geneva, astfel cum a fost modificată după această dată. (J.O L 165/1 din 26.6.2009)


10. Amendament la Convenţia TIR (J.O L 125/1 din 21.5.2010)

 

11. Amendament la Convenţia TIR (J.O L 66/6.3.2012)

 

12. Amendament la Conventia TIR 13.09.2012  

 

13. Amendament la Conventia TIR 10.10.2013 

 

14. Amendament 32 la Conventia TIR J.O. L 346/2014 

 

15. Amendament 33 la Conventia TIR J.O. L 321/31/2016 

 

16. Amendament 34 la Conventia TIR J.O. L 99/1/2018 

 

17. Amendament Conventia TIR L296/2018

 

18. Ordin al vicepreşedintelui A.N.A.F nr. 1.998/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR şi a Normelor tehnice privind agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (M. Of. nr. 548/06.08.2009).

 

19. Ordinul Presedintelui ANAF nr. 1883 din 24.06.2016 de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR 

 

20. Manualul TIR21. Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 7969/2008 privind autorizarea societăţilor comerciale de a utiliza carnete TIR, (M. Of. nr. 860/20.12.2008).

 

22. Ordinul Vicepresedintelui A.N.A.F. nr.80/09.01.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TiR şi a Normelor tehnice privind agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR