e-Customs
03 ICS Reglementari

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 1195/13.04.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului.
 
2. Instrucţiuni de utilizare a aplicaţiei ICS-RO faza I pentru operatorii economici.

    2.1. Manual semnatura electronica extinsa pentru operatorii economici

3. Datele la care Statele Membre intră în operaţional cu Sistemul de Control al Importului - faza 1

4. Statele Membre care au acceptat utilizarea biroului vamal de depunere pentru procesarea declaraţiei sumare de intrare

 

5. Anexa 9, Apendicele J1 Document de Securitate şi Siguranţă (SDD)

6. Anexa 9, Apendicele J2 Lista de articole de Securitate şi Siguranţă (SSLol)

7. Anexa 9, Apendicele A

8.Ordinul președintelui ANAF nr. 1882/24.06.2016 privind aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România. 

9.  Ghidul elaborat de către Comisia Europeană privind intrarea/importul mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii

10. Ghidul privind termenii acceptabili si termenii neacceptabili pentru descrierea marfurilor in declaratiile sumare de intrare si de iesire pe parcursul perioadei tranzitorii a CVU

 

11. Regulamentul (UE) 2339/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii în ceea ce privește mărfurile care au părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii pe cale maritimă sau aeriană

 

12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/989 al Comisiei din 8 iunie 2017 de rectificare și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii

 

13. Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei

 

14. Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii

 

15. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii