Călători

04 Iesirea din Romania intr-un stat unional

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, teritoriul vamal al României a devenit parte integrantă din teritoriul vamal al Uniunii Europene, iar pentru bunurile, aparţinând călătorilor, care au statut unional şi care fac obiectul unor schimburi intracomunitare între România şi celelalte state membre, nu se mai efectuează control vamal şi nu se mai întocmesc formalităţi vamale. 

ATENŢIE! 
1. Scoaterea bunurilor culturale mobile din România este supusă controlului autorităţii vamale. 
2. Bunurile culturale mobile se declară în scris, autorităţii vamale, la scoaterea din România, în toate cazurile. 
3. Pentru declararea în scris solicitaţi agenţilor vamali formulare de declarare. 

Pentru mai multe detalii privind scoaterea bunurilor culturale mobile din România accesaţi secţiunea Călători/Introducerea şi scoaterea din România a bunurilor culturale mobile.