Info U.E.
Prezentare

Conform Hotărârii Guvernului nr. 522/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală deservește direct Direcţia Generală a Vămilor, direcţiile regionale vamale și birourile vamale.

 

Direcţia tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală- DTICSV funcţionează ca parte a direcţiei generale de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naționale de Administrare Fiscală şi gestionează activitatea TIC din domeniul vamal.

Direcţia tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală- DTICSV  coordonează din punct de vedere metodologic şi procedural activitatea structurilor TIC din domeniul vamal de la nivel regional şi local, respectiv birourile de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul direcţiilor regionale vamale şi compartimentele de informatizare din cadrul birourilor vamale de interior şi frontieră.

Direcţia tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală- DTICSV colaborează în mod direct cu direcţia generală a vămilor în vederea ducerii la îndeplinire a tuturor atribuţiilor Agenţiei din domeniul vamal potrivit competenţelor.