Info Publice
Accize

În acestă secţiune veţi găsi informaţii utile privind operaţiunile cu produse supuse accizelor, ce intră în competenţa administraţiei vamale, potrivit Hotărârii guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 
Direcţia de Autorizări şi Tarif Vamal urmăreşte aplicarea strictă a reglementărilor vamale şi fiscale din domeniul de competentă al direcţiei şi îndrumă structurile autorităţii vamale în acest sens.
 
„Direcţia de Autorizări şi Tarif Vamal urmăreşte aplicarea strictă a reglementărilor vamale şi fiscale, din domeniul de competenţă al direcţiei şi îndrumă structurile autorităţii vamale în acest sens.
 
Direcţia de Autorizări şi Tarif Vamal funcţionează în subordinea directă a vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor. Structura este următoarea:
 
1.Serviciul Autorizări:exercită în conformitate cu reglementările fiscale în vigoare competenţele de autoritate fiscală teritorială în ceea ce priveşte autorizarea persoanelor juridice, mari contribuabili, în domeniul produselor supuse accizelor;
 
2.Serviciul Laboratoare Vamale: efectuează analiza fizico-chimică a probelor prelevate, în condiţiile legii, de către autoritatea vamală sau de alte autorităţi, în vederea clasificării mărfurilor în Tariful vamal comun, a aplicării prevederilor Politicii Agricole Comune, a legislaţiei în domeniul produselor accizate şi a respectării dispoziţiilor legale privind traficul şi consumul ilicit de droguri;
 
3.Biroul Tarif Vamal: stabileşte clasificarea tarifară a produselor accizabilepentru care este obligatorie procedura de autorizare, în conformitate cu Titlul VII al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”.
 

Direcţia supraveghere şi control vamal are ca obiect de activitate coordonarea şi îndrumarea activităţilor de supraveghere şi control vamal şi în domeniul produselor accizabile potrivit legii, la nivel naţional, şi are următoarele atribuţii specifice, sarcini şi responsabilităţi:

· verifică, potrivit reglementărilor legale în vigoare, pe timp de zi şi de noapte, clădiri, depozite, terenuri şi alte obiective şi poate preleva, în condiţiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele proprii sau agreate în vederea identificării şi expertizării mărfurilor supuse vămuirii şi/sau produselor accizabile;

· efectuează investigaţii, supravegheri şi verificări, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în cazurile în care sunt semnalate situaţii de încălcare a legislaţiei vamale şi fiscale de către persoane fizice şi juridice; verifică registre şi alte forme de evidenţă şi are dreptul de a cere oricărei persoane fizice sau juridice să prezinte, fără plată, documentaţia şi informaţiile privind operaţiunile vamale şi cele cu produse accizabile;

· întreprinde măsurile legale privind verificările în domeniul produselor accizabile, conform legislaţiei în vigoare;

·organizează şi efectuează controlul respectării prevederilor legale privind supravegherea mişcării produselor accizabile pe teritoriul naţional, potrivit reglementarilor legale în vigoare;

· indeplineşte atribuţiile prevăzute de reglementările fiscale privind urmărirea documentelor administrative electronice, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv;

·asigură cooperarea administrativă în domeniul accizelor, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 389/2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor.”