Info Publice
21 Anunturi BREXIT

NOU!!! 

Retragerea REGATULUI UNIT ȘI REGLAMENTELE UE ÎN DOMENIUL ENFORCEMENTULUI DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

1. Lucruri de știut în vederea BREXIT-ului;

2. Cum ne pregătim pentru BREXIT?

3. Gateway to Europe presenation BE.pdf

    Gateway to Europe presentation FR.pdf
    Gateway to Europe presentation NL.pdf 

4. Acord privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a   

   Energiei Atomice, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L29 din 31.01.2020.

5.Declarație politică de stabilire a cadrului viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit (publicata in JOUE C 34 din 2020).

6. Ghid vamal pentru comercianți

7. Îndrumări ale Comisiei Europene pe linie de accize, privind prevederile acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană

8. Comunicare privind pregătirile necesare la sfârșitul perioadei de tranziție între U.E. și UK (EN)

9. Comunicare privind pregătirile necesare la sfârșitul perioadei de tranziție între U.E. și UK (RO)

10. Norme UE în domeniul vamal, inclusiv origine preferențială (EN)

11. Norme UE în domeniul vamal, inclusiv origine preferențială (RO)

12. Lista  de verificare a pregătirii pentru BREXIT pentru societățile care desfășoară activități economice cu Regatul Unit (RO) 

13. Lista  de verificare a pregătirii pentru BREXIT pentru societățile care desfășoară activități economice cu Regatul Unit (EN) 

14. Exportul și importul bunurilor culturale (EN)

15. Norme UE în domeniul accizelor

16. Norme UE în domeniul TVA – bunuri;

17. Norme UE în domeniul alimentar;

18. Norme UE în domeniul armelor de foc (EN);

19. Norme UE în domeniul contingentelor tarifare (EN);

20. Norme UE în domeniul hranei pentru animale;

21. Norme UE în domeniul medicamentelor pentru uz uman și veterinar;

22. Norme UE în domeniul prohibițiilor și restricțiilor (licențe de import și export);

23. Norme UE în domeniul sănătății plantelor;

24. Norme UE în domeniul vânzărilor și achizițiilor online (colete);

25. Norme UE în domeniul articolelor pirotehnice

26. Norme UE în domeniul produselor din tutun;

27. Norme în domeniul transferurilor de deșeuri;

28. Listă de verificare pentru comercianți, referitoare la Brexit

29. BREXIT - Cum să vă pregătiți pentru încheierea perioadei de tranziție - Ghid pentru companii

30. BREXIT - Fiți pregătit pentru încheierea perioadei de tranziție (EN)

31. Norme UE în domeniul explozivilor de uz civil și al precursorilor pentru explozivi (EN)

32. Norme UE în domeniul gazelor florurate cu efect de seră

33. Norme UE în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală (EN)

34. Norme UE în domeniul speciilor alogene invazive

35. Norme UE în domeniul circulației animalelor vii

36. Norme UE în domeniul comercializării semințelor și a altor tipuri de material săditor de reproducere a plantelor

37. Norme UE în domeniul exportului și importului produselor periculoase (EN)