Info Publice
Resurse Umane

Direcţia resurse umane, organizare generală şi perfecţionare

 

Personalul vamal din cadrul Direcţiei resurse umane, organizare generală şi perfecţionaredesfăşoară în principal următoarele activităţi:

  • urmăreşte, îndrumă şi controlează aplicarea corectă a prevederilor şi reglementărilor legale privind organizarea şi funcţionarea structurii şi activităţii autorităţii vamale;
  • organizează şi realizează gestiunea funcţiilor din cadrul autorităţii vamale şi colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în acest domeniu;
  • promovează puncte de vedere conducerii Autorităţii Naţionale a Vămilor cu privire la proiecte de hotărâri ale Guvernului ce privesc înfiinţarea sau desfiinţarea birourilor vamale de frontieră; promovează proiecte de ordine cu privire la înfiinţarea sau desfiinţarea direcţiilor regionale vamale, birourilor vamale de interior şi a punctelor vamale;
  • organizează şi asigură desfăşurarea, în condiţiile legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de conducere şi execuţie;
  • asigură pregătirea profesională a personalului vamal.