Info Publice
Transparenţă decizională

În această secţiune veţi găsi proiectele de acte normative elaborate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor şi supuse dezbaterii publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Observaţiile şi propunerile pot fi transmise pe e-mail la vama@customs.ro sau la adresa Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sector 6, Bucureşti, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului.

 

20.08.20202

 

Proiect  de ordin de completare a  Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43 – 53, art. 57 - 59, art. 61 – 80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, aprobată prin OPANAF Nr. 2554/2016

 

11.09.2019

PROIECT DE ORDIN pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din

tutun si REFERATUL DE APROBARE

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

 

15.05.2019

PROIECT DE ORDIN privind modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 2460/22.08.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

 

25.04.2019

PROIECT DE ORDIN pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din

tutun si REFERATUL DE APROBARE

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

 

24.04.2019

PROIECT de ORDIN privind procedura de aplicare a prevederilor legate de trasabilitatea produselor din tutun si REFERATUL DE APROBARE

POIECT DE ORDIN privind contractele de stocare de date încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun si REFERATUL DE APROBARE

 

30.10.2018

Proiectul de ordin pentru modificarea Ordinului  preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1960 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatoriloreconomici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare , precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1850/2016 pentru aprobarea  Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

27.08.2018

Proiect de Ordin pentru modificarea Normelor privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1887/24.06.2016

 

26.02.2018

Proiect ordin pentru modificarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și altor persoane, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1886/24.06.2016 

 

31.01.2018

ORDIN pentru modificarea Anexei Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr. 2901/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize

 

29 martie 2017

Proiectul de Ordin pentru aprobarea normelor tehnice de înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii atestatelor de origine, declarațiilor de origine și declarațiilor pe factură.

 

18 mai 2016

Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizarii sigiliilor speciale in cadrul regimului de tranzit unional/comun

9 mai 2016
Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de expeditor si/sau destinatar agreat in cadrul regimului de tranzit unional/comun


4 mai 2016
Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizarii regimului de tranzit unional/comun pe suport hartie pentru marfurile transportate pe calea ferata si pe cale aeriana si autorizarea utilizarii regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic pentru marfurile transportate pe cale aeriana


26 aprilie 2016
Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a exonerării de garanţie în cadrul regimului de tranzit unional/comun


11 aprilie 2016
Proiect de ordin privind aprobarea normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit unional comun 


29 martie 2016
Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR 


22 ianuarie 2015
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garantie izolata, utilizarii garantiei globale si a dispensei de garantie in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun


28 octombrie 2014
Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr.707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare 
 

20 august 2014
Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul la aplicaţia de tranzit NCTS-RO 


20 august 2014

Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul la  componentele Sistemului Informatic Integrat Vamal (SIIV)

 

19 august 2014
Proiect de ordin privind formalitatile vamale care se efectueaza pentru marfurile transportate pe fluviul Dunarea

 

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea sumelor necesare Autorităţii Naţionale a Vămilor pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE  naţional 2005 şi 2006.

 

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor  

Nota de fundamentare si Proiectul Ordonantei de Urgenta a Guvernului pentru completarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei


Pentru aprobarea Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declarației vamale