Info Publice
Transparenţă decizională

În această secţiune veţi găsi proiectele de acte normative elaborate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor şi supuse dezbaterii publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Observaţiile şi propunerile pot fi transmise pe e-mail la vama@customs.ro sau la adresa Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sector 6, Bucureşti, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului.

 

29 martie 2017

 

Proiectul de Ordin pentru aprobarea normelor tehnice de înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii atestatelor de origine, declarațiilor de origine și declarațiilor pe factură.

 

20 februarie 2017

Proiect de ordin privind modificarea si completarea Normelor tehnice privind aplicarea uniforma a reglementarilor vamale in zonele libere, aprobate prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 2759/23.09.2016. 

 

16 septembrie 2016

Proiect de Ordin pentru modificarea Normelor privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, aprobat prin ordinul ANAF nr. 1887/24.06.2016

 

 

19 august 2016

Proiect de Ordin pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declarației vamale la import, aprobate prin Ordinul președintelui A.N.A.F. nr. 1885/24.06.2016.


Proiect de Ordin pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul președintelui A.N.A.F. nr. 1194/13.04.2016.


20 mai 2016
Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a exploatării spațiilor de depozitare temporară și a Normelor tehnice privind utilizarea și completarea declarației de depozitare temporară18 mai 2016
Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizarii sigiliilor speciale in cadrul regimului de tranzit unional/comun9 mai 2016
Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de expeditor si/sau destinatar agreat in cadrul regimului de tranzit unional/comun
4 mai 2016
Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizarii regimului de tranzit unional/comun pe suport hartie pentru marfurile transportate pe calea ferata si pe cale aeriana si autorizarea utilizarii regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic pentru marfurile transportate pe cale aeriana
26 aprilie 2016
Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a exonerării de garanţie în cadrul regimului de tranzit unional/comun11 aprilie 2016
Proiect de ordin privind aprobarea normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit unional comun 29 martie 2016
Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR 
15 martie 2016
Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L269/1/10.10.2013 şi Instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării
20 ianuarie 2016
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a magaziilor și a perimetrelor pentru depozitare temporară şi a Normelor tehnice de înregistrare a depozitelor utilizate în zonele libere22 ianuarie 2015
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garantie izolata, utilizarii garantiei globale si a dispensei de garantie in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun28 octombrie 2014
Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr.707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare 
 

20 august 2014
Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul la aplicaţia de tranzit NCTS-RO 


 

20 august 2014
Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul la  componentele Sistemului Informatic Integrat Vamal (SIIV)

 

19 august 2014
Proiect de ordin privind formalitatile vamale care se efectueaza pentru marfurile transportate pe fluviul Dunarea

 

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea sumelor necesare Autorităţii Naţionale a Vămilor pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE  naţional 2005 şi 2006.

 

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor  

 

Nota de fundamentare si Proiectul Ordonantei de Urgenta a Guvernului pentru completarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei


 

Pentru aprobarea Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declarației vamale