Info U.E.
Formulare

I. INFORMARE PUBLICĂ

1.FORMULAR ÎNSCRIERE LA CONCURS

2.RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ

3.RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂII. CĂLĂTORI

1.DECLARAREA ÎN SCRIS A INSTRUMENTELOR DE PLATĂ - vezi si meniul 15 din Info Publice, submeniul 09 - Controlul numerarului, partitia 02 - Formular declarare numerar

2.DECLARAŢIA VAMALĂ PENTRU BAGAJE ÎNREGISTRATE
3.DECLARAŢIE DE BUNURI FĂRĂ CARACTER COMERCIAL - RO (limba română)
4.DECLARAŢIE DE BUNURI FĂRĂ CARACTER COMERCIAL - UA (limba ucraineană)

 

III. AGENŢI ECONOMICI

DECLARARE

1.DECLARAŢIA PENTRU VALOAREA ÎN VAMĂ

 

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZAŢI

2.CERERE DE AUTORIZAŢIE AEO

3. CHESTIONAR AUTOEVALUARE
4.NOTE EXPLICATIVE LA CHESTIONARUL AEO - AUTOEVALUARE
5. *LISTA PERICOLE, RISCURI SI SOLUTII POSIBILE

 

REGIMURI VAMALE ECONOMICE

6.CERERE DE AUTORIZAŢIE PENTRU UTILIZAREA UNUI REGIM VAMAL CU IMPACT/DESTINAŢIE ECONOMICĂ
Formular comun

 

7.CERERE DE AUTORIZARE PENTRU FUNCŢIONAREA UNUI ANTREPOZIT VAMAL SAU PENTRU UTILIZAREA REGIMULUI VAMAL ÎNTR-UN ANTREPOZIT DE TIP E
Formular de continuare

 

8.CERERE DE AUTORIZARE PENTRU UTILIZAREA PERFECŢIONĂRII ACTIVE
Formular de continuare

 

9. CERERE DE AUTORIZAŢIE PENTRU UTILIZAREA PERFECŢIONĂRII PASIVE
Formular de continuare

 

ORIGINEA MĂRFURILOR

10.CERERE DE ELIBERARE A AUTORIZATIEI DE "EXPORTATOR AUTORIZAT"

11.CERERE DE OBŢINERE A STATUTULUI DE EXPORTATOR ÎNREGISTRAT ÎN CADRUL SGP

12.CERERE DE OBȚINERE A STATUTULUI DE EXPORTATOR ÎNREGISTRAT ÎN AFARA CADRULUI SGP

 

TRANZIT

14. RECIPISĂ - utilizată ca dovadă a încheierii tranzitului în calitate de principal obligat
15. CERERE DE SOLICITARE A AUTORIZATIEI PENTRU EMITEREA TITLURILOR DE GARANTIE IZOLATA
16. CERERE DE SOLICITARE A AUTORIZATIEI DE UTILIZARE A GARANTIEI GLOBALE/EXONERARII DE GARANTIE

17. CERERE AUTORIZARE SIGILII SPECIALE

18. Cerere de solicitare a autorizaţiei pentru acordarea statutului de destinatar agreat pentru operaţiuni TIR

19. CERERE EXPEDITOR/DESTINATAR AGREAT IN TRANZITUL UNIONAL/COMUNIII. POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ

1.NOTIFICARE către vamă referitor control vamal export PAC

2.DECLARAŢIE DE COMPOZIŢIE produse Non-Anexa I

3.DECLARAŢIA PRODUCĂTORULUI produse Non-Anexa I

4.CERTIFICAT DE CÂNTĂRIRE A BANANELOR

 

IV. PROTEJAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

1. FORMULAR CERERE DE INTERVENTIE

2. FORMULAR CERERE DE PRELUNGIRE
V.ACCIZE
1.ANEXA NR. 33- CERERE AUTORIZATIE UTILIZATOR FINAL
2.ANEXA NR. 38- CERERE AUTORIZATIE ANTREPOZIT FISCAL
3.ANEXA NR. 39- CERERE AUTORIZATIE DESTINATAR INREGISTRAT
4.ANEXA NR. 55- CERERE AUTORIZATIE IMPORTATOR/ EXPEDITOR INREGISTRAT

 

VI. GARANȚII

1. Cerere de autorizare pentru utilizarea garanției globale

2. Situația justificativă necesară determinării cuantumului de referință al garanției globale

3. Autorizația pentru utilizarea garanției globale