Info U.E.
Formulare

I. INFORMARE PUBLICĂ

1.FORMULAR ÎNSCRIERE LA CONCURS

2.RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ

3.RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂII. CĂLĂTORI

4.DECLARAREA ÎN SCRIS A INSTRUMENTELOR DE PLATĂ

5.DECLARAŢIA VAMALĂ PENTRU BAGAJE ÎNREGISTRATE
6.DECLARAŢIE DE BUNURI FĂRĂ CARACTER COMERCIAL - RO (limba română)
DECLARAŢIE DE BUNURI FĂRĂ CARACTER COMERCIAL - UA (limba ucraineană)

 

III. AGENŢI ECONOMICI

DECLARARE

7.DECLARAŢIA PENTRU VALOAREA ÎN VAMĂ

 

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZAŢI

8.CERERE DE AUTORIZAŢIE AEO

9. CHESTIONAR AUTOEVALUARE
10.NOTE EXPLICATIVE LA CHESTIONARUL AEO - AUTOEVALUARE
10 *LISTA PERICOLE, RISCURI SI SOLUTII POSIBILE

 

REGIMURI VAMALE ECONOMICE

11.CERERE DE AUTORIZAŢIE PENTRU UTILIZAREA UNUI REGIM VAMAL CU IMPACT/DESTINAŢIE ECONOMICĂ
Formular comun

 

12.CERERE DE AUTORIZARE PENTRU FUNCŢIONAREA UNUI ANTREPOZIT VAMAL SAU PENTRU UTILIZAREA REGIMULUI VAMAL ÎNTR-UN ANTREPOZIT DE TIP E
Formular de continuare

 

13.CERERE DE AUTORIZARE PENTRU UTILIZAREA PERFECŢIONĂRII ACTIVE
Formular de continuare

 

14. CERERE DE AUTORIZAŢIE PENTRU UTILIZAREA PERFECŢIONĂRII PASIVE
Formular de continuare

 

ORIGINEA MĂRFURILOR

15.CERERE DE ELIBERARE A AUTORIZATIEI DE "EXPORTATOR AUTORIZAT"

16.CERERE DE OBŢINERE A STATUTULUI DE EXPORTATOR ÎNREGISTRAT

 

INCADRARE TARIFARĂ

17.SOLICITARE DE INFORMAŢII TARIFARE OBLIGATORII

 

TRANZIT

18. RECIPISĂ - utilizată ca dovadă a încheierii tranzitului în calitate de principal obligat
19. CERERE DE SOLICITARE A AUTORIZATIEI PENTRU EMITEREA TITLURILOR DE GARANTIE IZOLATA
20. CERERE DE SOLICITARE A AUTORIZATIEI DE UTILIZARE A GARANTIEI GLOBALE/EXONERARII DE GARANTIE

21. CERERE AUTORIZARE SIGILII SPECIALE

22. Cerere de solicitare a autorizaţiei pentru acordarea statutului de destinatar agreat pentru operaţiuni TIR

23. CERERE EXPEDITOR/DESTINATAR AGREAT IN TRANZITUL UNIONAL/COMUNIII. POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ

22.NOTIFICARE către vamă referitor control vamal export PAC

23.DECLARAŢIE DE COMPOZIŢIE produse Non-Anexa I

24.DECLARAŢIA PRODUCĂTORULUI produse Non-Anexa I

25.CERTIFICAT DE CÂNTĂRIRE A BANANELOR

 

IV. PROTEJAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

26.CERERE DE INTERVENŢIE


V.ACCIZE
27.ANEXA NR. 33- CERERE AUTORIZATIE UTILIZATOR FINAL
28.ANEXA NR. 38- CERERE AUTORIZATIE ANTREPOZIT FISCAL
29.ANEXA NR. 39- CERERE AUTORIZATIE DESTINATAR INREGISTRAT
30.ANEXA NR. 55- CERERE AUTORIZATIE IMPORTATOR/ EXPEDITOR INREGISTRAT

 

VI. GARANȚII

31. Cerere de autorizare pentru utilizarea garanției globale

32. Situația justificativă necesară determinării cuantumului de referință al garanției globale

33. Autorizația pentru utilizarea garanției globale