03.04.2020

Recomandări publicate de Comisia Europeană referitoare la aplicarea prevederilor vamale, în contextul crizei COVID-19

Ca urmare a crizei create de pandemia COVID-19, la nivelul Comisiei Europene – DG TAXUD au fost elaborate recomandări cu privire la aplicarea dispozițiilor vamale referitoare la procesul de emitere a deciziilor vamale, procedurile și formalitățile vamale.

Pentru situațiile particulare privind împuternicirea în vamă în cazul comerțului electronic, deciziile vamale, datoria vamală și garanțiile, originea mărfurilor, intrarea și ieșirea mărfurilor pe/de pe teritoriul Uniunii Europene, proceduri vamale, tranzit, regimuri speciale, au fost identificate o serie de dispoziții existente care oferă soluții valide în aceste circumstanțe excepționale. Obiectivul recomandărilor este să ofere îndrumări persoanelor interesate cu privire la soluțiile practice oferite de cadrul legal actual, pentru a asigura o aplicare uniformă a Codului vamal al Uniunii chiar și în acest moment de criză. Deoarece situația poate evolua rapid și presupune îndrumări suplimentare cu privire la probleme suplimentare, recomandările au fost concepute ca un document în evoluție, care va fi actualizat în funcție de necesități.

Recomandările pot fi accesate pe pagina oficială de internet a Comisiei Europene:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en 

27.03.2020

A N U N Ţ privind luarea unor măsuri referitoare la modalitatea de transmitere către autoritatea vamală a solicitărilor care vizează prelucrarea cererilor de intervenţie, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 608/2013

inând cont de contextul global actual generat de pandemia de coronavirus COVID – 19 şi activităţile pe care Direcţia Generală a Vămilor le desfăşoară privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, în ceea ce priveşte prelucrarea cererilor de intervenţie şi a luării deciziilor referitoare la acceptarea, prelungirea, respingerea, modificarea, revocarea, suspendarea acestora, vă aducem la cunoştinţă faptul că, solicitările adresate autorităţii vamale în acest sens, se pot transmite pe adresa de e-mail vama@customs.ro.

26.03.2020

În atentia operatorilor economici:

În contextul răspândirii infecției cu coronavirus (COVID-19), toate solicitările privind clasificarea tarifară și documentele anexate acestora (cu excepția ITO),se vor transmite în format electronic, la următoarea adresa de email: nomenclatura@customs.ro