03.04.2020

Recomandări publicate de Comisia Europeană referitoare la aplicarea prevederilor vamale, în contextul crizei COVID-19

Ca urmare a crizei create de pandemia COVID-19, la nivelul Comisiei Europene – DG TAXUD au fost elaborate recomandări cu privire la aplicarea dispozițiilor vamale referitoare la procesul de emitere a deciziilor vamale, procedurile și formalitățile vamale.

Pentru situațiile particulare privind împuternicirea în vamă în cazul comerțului electronic, deciziile vamale, datoria vamală și garanțiile, originea mărfurilor, intrarea și ieșirea mărfurilor pe/de pe teritoriul Uniunii Europene, proceduri vamale, tranzit, regimuri speciale, au fost identificate o serie de dispoziții existente care oferă soluții valide în aceste circumstanțe excepționale. Obiectivul recomandărilor este să ofere îndrumări persoanelor interesate cu privire la soluțiile practice oferite de cadrul legal actual, pentru a asigura o aplicare uniformă a Codului vamal al Uniunii chiar și în acest moment de criză. Deoarece situația poate evolua rapid și presupune îndrumări suplimentare cu privire la probleme suplimentare, recomandările au fost concepute ca un document în evoluție, care va fi actualizat în funcție de necesități.

Recomandările pot fi accesate pe pagina oficială de internet a Comisiei Europene:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en 

vezi toate știrile