02.03.2018

Formalitati import/export in Republica Uzbekistan

Începând cu data de 6 februarie 2018 în Republica Uzbekistan se aplică următoarele măsuri privind circulaţia mărfurilor:

1. Nu se aplică taxe vamale la import pentru următoarele situaţii:

  •    a. până la 2000 dolari americani – la intrarea în Uzbekistan prin aeroporturile internaţionale,
  •    b. până la 1000 dolari americani - la intrarea în Uzbekistan pe cale ferată şi fluvială,
  •    c. până la 300 dolari americani - la intrarea în Uzbekistan pe cale ferată rutieră/pedestră.
  •    d. până la 1000 dolari americani lunar – pentru bunurile primite în Uzbekistan pe cale poştală sau prin curierat.

2. Nu se întocmeşte declaraţie vamală de export pentru mărfurile în valoare de până la 3000 dolari americani în cazul persoanelor fizice;
3. Persoanele fizice pot importa în regim de duty-free următoarele bunuri:

   a. băuturi alcoolice, inclusiv bere – în limita a 2 litri,
   b. toate tipurile de tutun - în limita a 10 pachete,
   c. parfumuri şi ape de toaletă - în limita a 3 bucăţi,
   d. bijuterii din metale preţioase şi pietre preţioase - în limita a 65 de grame.

4. Persoanele fizice pot exporta fără plata taxelor vamale următoarele bunuri:

   a. orez - în limita a 3 kilograme,
   b. produse de patiserie - în limita a 5 kilograme,
   c. carne şi carne organică comestibilă - în limita a 2 kilograme,
   d. zahăr - în limita a 2 kilograme,
   e. uleiuri vegetale - în limita a 2 kilograme,
   f. fructe şi legume proaspete(struguri, pepene, legume şi fructe uscate) - în limita a 40 kilograme.

26.02.2018

indisponibilitate sistem EORI

Având în vedere implementarea proiectului EORI2, conform calendarului comunicat de DGTAXUD, sistemul EORI va fi indisponibil pentru operatorii economici începând cu data de 01.03.2018, orele 17.00 până la data de 05.03.2018, orele 12.00.

20.02.2018

Comunicare C.E. nr. 08 din 2018 adresată întreprinderilor care, în 2019, intenționează să importe sau să exporte, în sau din Uniunea Europeană, substanțe reglementate care diminuează stratul de ozon și întreprinderilor care, în 2019, intenționează să producă sau să importe aceste substanțe pentru utilizări esențiale de laborator și analitice

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Seria C, nr. 57/15.02.2018 a fost publicată Comunicarea C.E. nr. 08 din 2018 adresată întreprinderilor care, în 2019, intenționează să importe sau să exporte, în sau din Uniunea Europeană, substanțe reglementate care diminuează stratul de ozon și întreprinderilor care, în 2019, intenționează să producă sau să importe aceste substanțe pentru utilizări esențiale de laborator și analitice.

Prezenta comunicare se adresează întreprinderilor care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (1) (denumit în continuare „regulamentul”) și care, în 2019, intenționează:

(a) să importe sau să exporte în sau din Uniunea Europeană substanțe enumerate în anexa I la regulament; sau

(b) să producă sau să importe aceste substanțe pentru utilizări esențiale de laborator și analitice.

Ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, la 29 martie 2019, societățile situate într-unul din celelalte 27 de state membre vor avea nevoie de o licență pentru a importa substanțe reglementate din Regatul Unit sau a exporta substanțe reglementate în Regatul Unit. În plus, societățile din Regatul Unit care intenționează să desfășoare astfel de activități înainte de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană vor continua să aibă nevoie de licențe până la 29 martie 2019. În consecință, toate societățile aflate în această situație trebuie să urmeze instrucțiunile indicate în prezenta comunicare și să furnizeze informațiile solicitate în termenul publicat.

Orice import sau export de substanțe reglementate necesită obținerea unei licențe din partea Comisiei, cu excepția cazurilor de regim de tranzit, de depozitare temporară, de antrepozitare vamală sau de zonă liberă, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului vamal comunitar (Codul vamal modernizat) (3), pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.