17.03.2017

Implementarea procedurii de vămuire centralizată la nivel național

Direcția Generală a Vămilor vă informează că în sistemele naționale de declarare a mărfurilor la import și la export a fost implementată procedura de vămuire centralizată la nivel național, care permite ca declarația vamală să fie depusă la un alt birou vamal din România decât cel la care sunt prezentate mărfurile.

Procedura de vămuire centralizată poate fi utilizată:

- doar de persoanele cu statut de operator economic autorizat,

- pentru toate regimurile vamale, cu excepția tranzitului,

- numai pentru procedura standard de declarare.

Procedura de vămuire centralizată presupune disocierea între locul de prezentare a mărfurilor în vamă și locul de depunere a declarației vamale, ceea ce conduce la posibilitatea centralizării costurilor din partea operatorilor economici .