03.11.2016

Simplificare formalitati vamale

În scopul facilitării și simplificării formalităților vamale, vă informăm că în Sistemul român de procesare automată a declarației vamale la import ( aplicația RCDPS) au fost implementate codurile de procedură care permit depunerea declarației vamale, cu scopul efectuării analizei de risc, înainte de prezentarea mărfurilor în vamă. Condiția ca o astfel de declarație vamală să poată fi depusă în aplicația RCDPS este ca în prealabil operatorul economic respectiv să obțină aprobare din partea biroului vamal pentru depunerea declarației vamale potrivit art. 171 din Codul Vamal al Uniunii, urmând ca apoi să fie înregistrat în sistemul informatic de către personalul vamal cu atribuții în acest sens. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa direcțiilor regionale vamale și birourilor vamale în a căror rază de acțiune desfășurați operațiuni de vămuire.