11.06.2020

Functionare sistem INF

Având în vedere remedierea erorii tehnice de către DGTAXUD, schimbul standardizat de informații (INF) se va desfășura prin utilizarea Sistemul electronic de comunicații și informații (INF SP), inclusiv pentru pentru operațiunile de procesare derulate în baza autorizațiilor gestionate prin Sistemul de Decizii Vamale (CDMS).

14.05.2020

Incepând cu data de 1 iunie 2020 devine operațional Sistemul electronic de comunicații și informații (INF-SP)

Incepând cu data de 1 iunie 2020, devine operațional Sistemul electronic de comunicații și informații (INF-SP). Pentru mai multe informatii apăsați aici.

06.04.2020

Anunt important referitor la solicitările privind măsurile tarifare și netarifare aplicabile mărfurilor la import sau export a căror soluționare intră în competența Direcției Generale a Vămilor

În contextul răspândirii infecției cu coronavirus (COVID-19), toate solicitările privind măsurile tarifare și netarifare aplicabile mărfurilor la import sau export a căror soluționare intră în competența Direcției Generale a Vămilor se vor transmite în format electronic la următoarea adresă de email: taric@customs.ro , iar în ceea ce privește originea mărfurilor, se vor transmite în format electronic, la următoarea adresă de email: origine@customs.ro .

03.04.2020

Recomandări publicate de Comisia Europeană referitoare la aplicarea prevederilor vamale, în contextul crizei COVID-19

Ca urmare a crizei create de pandemia COVID-19, la nivelul Comisiei Europene – DG TAXUD au fost elaborate recomandări cu privire la aplicarea dispozițiilor vamale referitoare la procesul de emitere a deciziilor vamale, procedurile și formalitățile vamale.

Pentru situațiile particulare privind împuternicirea în vamă în cazul comerțului electronic, deciziile vamale, datoria vamală și garanțiile, originea mărfurilor, intrarea și ieșirea mărfurilor pe/de pe teritoriul Uniunii Europene, proceduri vamale, tranzit, regimuri speciale, au fost identificate o serie de dispoziții existente care oferă soluții valide în aceste circumstanțe excepționale. Obiectivul recomandărilor este să ofere îndrumări persoanelor interesate cu privire la soluțiile practice oferite de cadrul legal actual, pentru a asigura o aplicare uniformă a Codului vamal al Uniunii chiar și în acest moment de criză. Deoarece situația poate evolua rapid și presupune îndrumări suplimentare cu privire la probleme suplimentare, recomandările au fost concepute ca un document în evoluție, care va fi actualizat în funcție de necesități.

Recomandările pot fi accesate pe pagina oficială de internet a Comisiei Europene:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en 

27.03.2020

A N U N Ţ privind luarea unor măsuri referitoare la modalitatea de transmitere către autoritatea vamală a solicitărilor care vizează prelucrarea cererilor de intervenţie, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 608/2013

inând cont de contextul global actual generat de pandemia de coronavirus COVID – 19 şi activităţile pe care Direcţia Generală a Vămilor le desfăşoară privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, în ceea ce priveşte prelucrarea cererilor de intervenţie şi a luării deciziilor referitoare la acceptarea, prelungirea, respingerea, modificarea, revocarea, suspendarea acestora, vă aducem la cunoştinţă faptul că, solicitările adresate autorităţii vamale în acest sens, se pot transmite pe adresa de e-mail vama@customs.ro.

26.03.2020

În atentia operatorilor economici:

În contextul răspândirii infecției cu coronavirus (COVID-19), toate solicitările privind clasificarea tarifară și documentele anexate acestora (cu excepția ITO),se vor transmite în format electronic, la următoarea adresa de email: nomenclatura@customs.ro