09.03.2016

Mesaj de atenţionare adresat operatorilor economici

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164/3 martie 2016, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 839/2016 privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare a magaziilor şi a perimetrelor pentru depozitare temporară şi a Normelor tehnice de înregistrare a depozitelor utilizate în zonele libere.Conform acestor norme, persoanele interesate în desfăşurarea activităţii de depozitare temporară pot obţine autorizarea din partea autorităţii vamale.Menţionăm că autorizaţiile de depozitare temporară emise în baza acestor Norme, cu respectarea dispoziţiilor cuprinse în Regulamentul (CEE) nr. 2913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar şi a celor din Regulamentul (CEE) nr. 2454/1993 al Comisiei privind dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, inclusiv în ceea ce priveşte garantarea drepturilor de import, vor putea fi utilizate şi dupa data de 1 mai 2016 pentru activităţi de depozitare temporară. Pentru a evita autorizarea depozitelor temporare în baza noilor prevederi aplicabile începând cu data de 1 mai 2016, care presupun garantarea TVA, sugerăm operatorilor economici să obțină o astfel de autorizație până la data de 30 aprilie a.c