24.05.2018

Consultare publica -informatii obligatorii in domeniul determinarii valorii in vama

Conform prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare,  pot fi luate de către autorităţile vamale decizii referitoare la informaţiile obligatorii privind alţi factori pe baza cărora se aplică taxele la import sau la export, respectiv în domeniul determinării valorii în vamă, similare celor tarifare obligatorii şi a celor în materie de originea mărfurilor.

           

            Comisia Europeană – DG Taxud a deschis consultarea publică exploratorie cu privire la stabilirea în UE a unor decizii referitoare la informațiile obligatorii în domeniul determinării valorii în vamă până la data de 08.06.2018. Contribuţiile persoanelor interesate pot fi aduse prin completarea chestionarului pus la dispoziţie în limba română prin accesarea următorului link:

https://ec.europa.eu/info/consultations/exploratory-public-consultation-establishment-eu-decisions-relating-binding-information-field-customs-valuation_ro

           

            Vă mulţumim pentru contribuţiile dumneavoastră.

02.03.2018

Formalitati import/export in Republica Uzbekistan

Începând cu data de 6 februarie 2018 în Republica Uzbekistan se aplică următoarele măsuri privind circulaţia mărfurilor:

1. Nu se aplică taxe vamale la import pentru următoarele situaţii:

  •    a. până la 2000 dolari americani – la intrarea în Uzbekistan prin aeroporturile internaţionale,
  •    b. până la 1000 dolari americani - la intrarea în Uzbekistan pe cale ferată şi fluvială,
  •    c. până la 300 dolari americani - la intrarea în Uzbekistan pe cale ferată rutieră/pedestră.
  •    d. până la 1000 dolari americani lunar – pentru bunurile primite în Uzbekistan pe cale poştală sau prin curierat.

2. Nu se întocmeşte declaraţie vamală de export pentru mărfurile în valoare de până la 3000 dolari americani în cazul persoanelor fizice;
3. Persoanele fizice pot importa în regim de duty-free următoarele bunuri:

   a. băuturi alcoolice, inclusiv bere – în limita a 2 litri,
   b. toate tipurile de tutun - în limita a 10 pachete,
   c. parfumuri şi ape de toaletă - în limita a 3 bucăţi,
   d. bijuterii din metale preţioase şi pietre preţioase - în limita a 65 de grame.

4. Persoanele fizice pot exporta fără plata taxelor vamale următoarele bunuri:

   a. orez - în limita a 3 kilograme,
   b. produse de patiserie - în limita a 5 kilograme,
   c. carne şi carne organică comestibilă - în limita a 2 kilograme,
   d. zahăr - în limita a 2 kilograme,
   e. uleiuri vegetale - în limita a 2 kilograme,
   f. fructe şi legume proaspete(struguri, pepene, legume şi fructe uscate) - în limita a 40 kilograme.

26.02.2018

indisponibilitate sistem EORI

Având în vedere implementarea proiectului EORI2, conform calendarului comunicat de DGTAXUD, sistemul EORI va fi indisponibil pentru operatorii economici începând cu data de 01.03.2018, orele 17.00 până la data de 05.03.2018, orele 12.00.