01.11.2019

Taxe antidumping și/sau compensatorii pentru mărfurile neunionale aduse pe platoul continental sau in zona economică exclusivă a unui SM

Începând cu data de 4 noiembrie 2019 devine operațional și pe deplin aplicabil Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1131 al Comisiei din 2 iulie 2019 de instituire a unui instrument vamal pentru punerea în aplicare a articolului 14a din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului și a articolului 24a din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului. Pentru mai multe informații consultați secțiunea Taxe vamale și măsuri de politică comercială.