25 NOIEMBRIE 2015

Încadrare tarifară

        Încadrarea tarifară a mărfurilor presupune determinarea subpoziţiei tarifare la care se clasifică mărfurile în una din nomenclaturile vamale.

        NOMENCLATURĂ SISTEM ARMONIZAT
        Clasificarea mărfurilor în Nomenclatura Sistemului armonizat presupune stabilirea subpoziţiilor la nivel de maximum 6 cifre.
        Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor este prezentat în anexa la Legea 98/1996 pentru aderarea României la Convenţia Internaţională de denumire  şi codificare a mărfurilor, inclusiv la anexa acestuia încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983 (publicată în M.Of. nr. 234 din 27 sept. 1996).
         Începând cu data de 01.01.2012 se aplică Notele explicative la Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, ediţia a V-a. Publicaţia poate fi cumpărată de la Organizaţia Mondială a Vămilor, Bruxelles, fiind disponibilă în versiunile lingvistice engleză şi franceză.       
         Modificările aduse Notelor explicative la Sistemul armonizat şi Culegerii de avize de clasificare aprobate de Comitetul Sistemului Armonizat al Organizaţiei Mondiale a Vămilor (OMV), pot fi vizualizate pe Internet, pe site-ul oficial al Organizaţiei Mondiale a Vămilor, accesând link-ul:
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_classification-decisions/hs_previous_session_list.aspx
        Comisia Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) litera (a) a cincea liniuţă din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993, publică în Jurnalul Oficial al UE, seria C, comunicări privind modificările aduse Notelor explicative la Sistemul armonizat şi Culegerii de avize de clasificare aprobate de Comitetul Sistemului Armonizat al Organizaţiei Mondiale a Vămilor (OMV). 

   
        NOMENCLATURĂ COMBINATĂ
         Clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată presupune stabilirea subpoziţiilor la nivel de maximum 8 cifre.
         Nomenclatura combinată este structurată pe Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor.
      Nomenclatura combinată este prezentată în Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014 de modificare a Anexei 1 la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun. 
        Pentru a asigura o clasificare uniformă la nivel european Comisia UE adoptă regulamente de clasificare pentru anumite categorii de mărfuri, dupa cum urmeaza :

- Capitolele 1 până la 24
Capitolele 25 până la 50
- Capitolele 51 până la 71
- Capitolele 72 până la 84
- Capitolul 85
- Capitolele 86 până la 90
- Capitolele 91 până la 99


        NOMENCLATURĂ TARIC
        Clasificarea mărfurilor în Nomenclatura TARIC (Tariful Integrat al Comunităţilor Europene) presupune stabilirea subpoziţiilor la nivel de maximum 10 cifre.
       
Nomenclatura TARIC este structurată pe Nomenclatura combinată.

        Nomenclatura combinată conţine 97 capitole (identificate printr-un cod numeric de două cifre) grupate în 21 secţiuni. Fiecare capitol conţine poziţii tarifare (identificate printr-un cod numeric de patru cifre). Fiecare poziţie tarifară poate să conţină subpoziţii tarifare de diferite niveluri de subordonare, identificate printr-un cod numeric de maximum opt cifre în cazul Nomenclaturii combinate şi, respectiv, de maximum 10 cifre în cazul Nomenclaturii TARIC. Nivelurile de subordonare sunt indicate prin liniuţe de subordonare amplasate înaintea textului ce indică denumirea mărfii. Subpoziţiile aflate pe acelaşi nivel de subordonare au acelaşi număr de liniuţe de subordonare amplasate înaintea textului ce indică denumirea mărfii.

        Încadrarea mărfurilor în Nomenclatura combinată se face conform Regulilor Generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Regulile Generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate sunt prezentate în Partea I secţiunea 1 din Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014 de modificare a Anexei 1 la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun. Orice persoană poate solicita autorităţii vamale atât informaţii privind aplicarea reglementărilor vamale în ceea ce priveşte clasificarea mărfurilor, cât şi informaţii tarifare obligatorii.

        Solicitările de informaţii privind aplicarea reglementărilor vamale în ceea ce priveşte clasificarea mărfurilor se adresează birourilor vamale respectând prevederile art. 18 şi 19 din HG nr. 707 din 07.06.2006.

        Informaţiile tarifare obligatorii pot fi solicitate, Autorităţii Naţionale a Vămilor conform art. 11, 12  din Regulamentul 2913/92 (Codul Vamal Comunitar) şi conform art. 5-14 din Regulamentul 2454/93 (Regulamentul de aplicare a Codului vamal comunitar), utilizând formularul prezentat în anexa IB la
Regulamentul nr. 2454/93.    

. 

 


Recomandă această pagină unui prieten Versiunea pentru imprimantă