14 FEBRUARIE 2016

Reglementări

Ordinului preşedintelui A.N.A.F. nr. 2323/28.07.2014 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid, publicat în Monitorul Oficial nr. 581/04.08.2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar.

Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993 privind dispoziţii de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar

Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 3633/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar şi a Instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8. 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării, publicat în Monitorul Oficial nr.  882/04.12.2014;

Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 9988/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic, publicat în Monitorul Oficial nr. 7/05.01.2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul Vicepresedintelui ANAF nr. 6341/14.06.2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de îndeplinire a formalităţilor vamale prevăzute pentru punerea în liberă circulaţie şi exportul de presa, tipărituri, energie electrică şi mărfuri transportate prin conducte, publicat în Monitorul Oficial nr. 524/16.06.2006;

Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 6342/14.06.2006 pentru aprobarea Normelor tehnice de lucru privind circulaţia sacilor şi trimiterilor postale externe între birourile vamale, publicat în Monitorul Oficial nr. 524/16.06.2006;

Ordinul Vicepresedintelui A.N.A.F nr. 6343/ 14.06.2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalităţilor vamale aferente aprovizionării mijloacelor de transport în trafic international, publicat în Monitorul Oficial nr. 524/16.06.2006.

Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor, modificat prin Ordinul vicepresedintelui A.N.A.F nr. 356/11.02.2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 130/19.02.2008 (variantă consolidată);

Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F nr. 9986/28.12.2006 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de determinarea a greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 00 19, publicat în Monitorul Oficial nr. 1054/30.12.2006

Aranjamentul Administrativ nr. XXI/1796/93 din 11 ianuarie 1994 rezultând din prevederile art. 288 din Regulamentul Comisiei CEE nr. 2454/1993

Îndrumări pentru Documentul Administrativ Unic (Ghidul de orientări DAU), elaborat de Comisia Europeană

Anexa 1 la Orietările DAU - Prezentare generală a ţărilor UE

Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 6693/27.07.2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import, publicat în Monitorul Oficial nr. 528/29.07.2010.

Ghidul de orientări pentru proceduri simplificate/autorizaţii unice pentru proceduri simplificate, elaborat de Comisia Europeana

Raportul special nr. 1/2010 elaborat de Curtea de Conturi a Uniunii Europene, având ca temă: "Sunt controlate în mod eficace procedurile de vămuire simplificate pentru importuri?"

Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 163/2015 pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 74/28.01.2015 (variantă consolidată).

Ordinul președintelui ANAF nr. 614/03.03.2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a formularelor declaraţiei vamale de import/export în cazul aplicării procedurii alternative, publicat in Monitorul Oficial nr. 160 din 06.03.2015.


Recomandă această pagină unui prieten Versiunea pentru imprimantă