26 IUNIE 2016

Reglementări

REGULAMENTUL (U.E) NR. 952/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei.

Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

Ordinului preşedintelui A.N.A.F. nr. 2323/28.07.2014 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid, publicat în Monitorul Oficial nr. 581/04.08.2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 3633/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar şi a Instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8. 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării, publicat în Monitorul Oficial nr.  882/04.12.2014;

Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 9988/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic, publicat în Monitorul Oficial nr. 7/05.01.2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul Vicepresedintelui ANAF nr. 6341/14.06.2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de îndeplinire a formalităţilor vamale prevăzute pentru punerea în liberă circulaţie şi exportul de presa, tipărituri, energie electrică şi mărfuri transportate prin conducte, publicat în Monitorul Oficial nr. 524/16.06.2006;

Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 6342/14.06.2006 pentru aprobarea Normelor tehnice de lucru privind circulaţia sacilor şi trimiterilor postale externe între birourile vamale, publicat în Monitorul Oficial nr. 524/16.06.2006;

Ordinul Vicepresedintelui A.N.A.F nr. 6343/ 14.06.2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalităţilor vamale aferente aprovizionării mijloacelor de transport în trafic international, publicat în Monitorul Oficial nr. 524/16.06.2006.

Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor, modificat prin Ordinul vicepresedintelui A.N.A.F nr. 356/11.02.2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 130/19.02.2008 (variantă consolidată);

Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F nr. 9986/28.12.2006 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de determinarea a greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 00 19, publicat în Monitorul Oficial nr. 1054/30.12.2006

Aranjamentul Administrativ nr. XXI/1796/93 din 11 ianuarie 1994 rezultând din prevederile art. 288 din Regulamentul Comisiei CEE nr. 2454/1993

Îndrumări pentru Documentul Administrativ Unic (Ghidul de orientări DAU), elaborat de Comisia Europeană

Anexa 1 la Orietările DAU - Prezentare generală a ţărilor UE

Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 6693/27.07.2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import, publicat în Monitorul Oficial nr. 528/29.07.2010.

Ghidul de orientări pentru proceduri simplificate/autorizaţii unice pentru proceduri simplificate, elaborat de Comisia Europeana

Raportul special nr. 1/2010 elaborat de Curtea de Conturi a Uniunii Europene, având ca temă: "Sunt controlate în mod eficace procedurile de vămuire simplificate pentru importuri?"

Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 163/2015 pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 74/28.01.2015 (variantă consolidată).

Ordinul președintelui ANAF nr. 614/03.03.2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a formularelor declaraţiei vamale de import/export în cazul aplicării procedurii alternative, publicat in Monitorul Oficial nr. 160 din 06.03.2015.


Recomandă această pagină unui prieten Versiunea pentru imprimantă