23 OCTOMBRIE 2016

Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

 

În domeniul asigurãrii respectãrii drepturilor de proprietate intelectuală, începând cu data de 01 ianuarie 2014, autoritatea vamală acţionează în baza dispoziţiilor:

- Regulamentului (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate intelectualã de cãtre autoritãtile vamale si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1383/2003 al Consiliului (publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L 181/29.06.2013);
- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 al Comisiei din 04 decembrie 2013 de stabilire a formularelor prevãzute de Regulamentul (UE) nr.608/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate intelectualã de cãtre autoritãtile vamale (publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L 341/18.12.2013). 

Regulamentul (UE) nr.608/2013 stabileste conditiile si procedurile de interventie a autoritãtilor vamale, în cazul în care mãrfurile susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectualã sunt sau ar fi trebuit sã fie supuse supravegherii vamale sau controlului vamal pe teritoriul vamal al Uniunii, conform Regulamentului (CEE) nr.2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, în special în ceea ce priveste mãrfurile aflate în urmãtoarele situatii:
(a) atunci când sunt declarate pentru punerea în liberã circulatie, export sau reexport;
(b) la intrarea sau pãrãsirea teritoriului vamal al Uniunii;
(c) atunci când fac obiectul unei proceduri suspensive sau sunt plasate într-o zonã liberã sau într-un antrepozit liber.

Titularii drepturilor de proprietate intelectualã au posibilitatea de a depune la Directia Generalã a Vãmilor o cerere de interventie prin completarea formularelor stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 al Comisiei din 04 decembrie 2013 (descarcã formularul).

Cererea de intervenţie a autorităţii vamale se depune la sediul Directiei Generale a Vămilor – Bucureşti, str. Matei Millo nr. 13, 010144 sector 1 . 

Manualul pentru completarea cererilor de interventie si de prelungire, instituite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.608/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 iunie 2013 si ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.1352/2013 al Comisiei din 4 decembrie 2013, poate fi descãrcat accesând link-ul de mai jos:

Manual pentru completarea cererilor de interventie si de prelungire


Recomandă această pagină unui prieten Versiunea pentru imprimantă