Agenți economici

03 TARIC RO si TARIC - Plante, produse vegetale sau alte obiecte supuse controlului fitosanitar

Lista posturilor de inspecție la fitosanitară în care este organizat control fitosanitar oficial
conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, al ministrului afacerilor interne, al ministrului transporturilor şi infrastructurii și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 43/554/61/372/890/2021 pentru aprobarea listei posturilor de inspecție fitosanitară în care este organizat control fitosanitar oficial.