Agenți economici

03 TARIC RO si TARIC - Produse pescaresti

Lista porturilor din statele membre ale UE unde sunt permise operatiuni de debarcare si de transbordare a produselor pescaresti si serviciile portuare sunt accesibile pentru navele de pescuit din tari terte, in conformitate cu art. 5 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului.
Lista de țări terțe necooperante în ceea ce privește combaterea activităților de pescuit ilegal, nedeclarat și nereglementat (”INN”) în temeiul Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat” conform:
Deciziei de punere în aplicare 2014/170/UE de stabilire a unei liste a țărilor terțe necooperante în ceea ce privește combaterea activităților de pescuit INN în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, cu modificările ulterioare, respectiv:
- Decizia de punere în aplicare 2014/914/UE a Consiliului din 15 decembrie 2014 (L 360/53 din 17.12.2014);
- Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/200 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 (L 33/15 din 10.2.2015);
- Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/992 a Consiliului din 16 iunie 2016 (L 162/15 din 21.6.2016);

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1818 a Consiliului din 10 octombrie 2016 (L 278/46 din 14.10.2016);

 Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1332 a Consiliului din 11 iulie 2017 (L 185/37 din 18.07.2017);

 Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1333 a Consiliului din 11 iulie 2017 (L 185/41 din 18.07.2017);

Deciziei  de punere în aplicare (UE) 2017/889 a Comisiei din 23 mai 2017 (L 135/35 din 24 mai 2017);

Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/918 a Comisiei din 23 mai 2017 (L139/70 din 30.05.2017);

Lista statelor membre și a autorităților lor competente în ceea ce privește art. 15 (2), 17 (8) și 21 (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului.