Agenți economici

06 Originea mărfurilor

Această secţiune conţine informaţii despre:
 

Origine preferenţială
 

Origine nepreferenţială
 

Informaţii de origine obligatorii

Originea este “naţionalitatea” economică a mărfurilor în comerţul internaţional. Există doua tipuri de origine, preferenţială şi nepreferenţială.

Regulile de origine nepreferenţială  sunt folosite pentru a determina originea produselor supuse măsurilor de politică comercială, cum ar fi, taxe anti-dumping şi de compensaţie, embargouri comerciale, măsuri de protecţie şi compensatorii, restricţii cantitative, dar şi pentru cote tarifare, pentru statistici comerciale, pentru achiziţii publice, pentru marcarea originii etc. În plus, restituţiile la export în UE în cadrul Politicii Agricole Comune se bazează de cele mai multe ori pe originea nepreferenţială.   

Originea preferenţială conferă anumite beneficii pentru mărfurile comercializate între diferite ţări, în special taxe vamale reduse sau chiar zero.

În ambele cazuri un element important în determinarea originii este clasificarea lor tarifară. Mărfurile comercializate sunt identificate în Uniunea Europeană printr-un cod numeric în Nomenclatura Combinată şi înainte de a determina originea este esenţial să se determine codul CN.a