Agenți economici

06 Originea mărfurilor - Informaţii de origine obligatorii

Informatiile de origine obligatorii (IOO) sunt decizii emise in Romania de Direcția Generală a Vămilor, care sunt obligatorii pentru autoritatile vamale din toate Statele Membre in ceea ce priveste originea marfurilor importate sau exportate dupa emiterea lor, cu conditia ca marfurile si circumstantele in care acestea au obtinut statutul de produs originar sa fie identice cu cele descrise in IOO.

Informatiile sunt valabile 3 ani de la data emiterii.

Cererea pentru emiterea unei astfel de informatii se face in scris catre autoritatile competente din Statul Membru in care aceasta informatie va fi folosita sau catre autoritatile competente din Statul Membru in care solicitantul isi are sediul. Informatiile sunt emise in cel mult 150 zile de la data acceptarii cererii.

Prin prezentarea unei IOO nu se elimina necesitatea prezentarii unei dovezi de origine.

Cererea pentru IOO trebuie sa includa datele prevăzute în ANEXA A ”Cerințe comune în materie de date pentru cereri și decizii” din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28.07.2015.