Agenți economici

06 Originea mărfurilor - Reglementări

1. Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Seria L, nr.269 din 10.10.2013, articolele 33-37, articolele 59-68

2. Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului nr. 952/2013, al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele detaliate ale anumitor dispozitii ale Codului vamal al Uniunii, articolele 19-22 si 31-70.

 

3. Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul UE nr.952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, articolele 16, 18, 19, 22-23, 57-126.

4. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1190/13.04.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de verificare ulterioară a dovezilor de origine şi a certificatelor A.TR.(Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 312/27.04.2016)

5. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1191/13.04.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială şi a certificatelor A.TR.(Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.

312/27.04.2016)

 

6. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1192/13.04.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind solicitarea, emiterea şi punerea în aplicare a deciziilor privind informaţiile de origine obligatorii în România.(Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 312/27.04.2016)

 

7. Decizia 1/95 a Consiliului de Asociere CE – Turcia din 22.12.1995 privind implementarea fazei finale a Uniunii Vamale (JO L035, 13.02.1996)

8. Decizia 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamala EC – Turcia ce stabileste regulile de aplicare a Deciziei 1/95 a Consiliului de Asociere CE - Turcia (JO L265, 26.09.2006) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.265.01.0018.01.ENG&toc=OJ:L:2006:265:TOC

 

9. Acordul de Cooperare si Uniune Vamala dintre Comunitatea Economica Europeana si Republica San Marino (JO L084, 28.03.2002)

 

10. Decizia 4/92 a Comitetului de Cooperare CE - San Marino din 22.12.1992 (JO L042, 19.02.1993)

 

11. Decizia 1/2002 a Comitetului de Cooperare CE - San Marino din 22.03.2002 (JO L99, 16.04.2002)

12. Notele explicative referitoare la Protocoalele de reguli de origine Pan-Euro-Med(JO C83, 17.04.2007)

 

13. Ordin al presedintelui ANAF 1191/13.04.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială şi a certificatelor A.TR. Monitorul Oficial nr.312/22.04.2016.

 

14. Ordin al preşedintelui ANAF 1190/13.04.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de verificare ulterioară a dovezilor de origineşi a certificatelor A.TR – Monitorul Oficial nr.312/22.04.2016.

 

15. Ordin al preşedintelui ANAF nr.1192/13.04.2016 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind solicitarea, emiterea şi punerea în aplicare a deciziilor privind informaţiile de origine obligatorii în România – link Monitorul Oficial nr.312/22.04.2016.

 

16. Instrucţiuni comunitare pentru "Aplicarea în Comunitate a prevederilor privind valabilitatea dovezilor de origine"

 

17. Aviz adresat importatorilor. Importuri din Israel şi UELista localitaţilor neeligibile şi a codurilor poştale (coduri poştale 7 cifre).Lista localităţilor neeligibile şi a codurilor poştale (listă veche, coduri poştale 5 cifre). Lista localitatilor neeligibile si a codurilor postale (coduri postale 7 cifre - actualizat 2015) – Lista localitatilor neeligibile si a codurilor postale (actualizat 2018) si Lista localitatilor neeligibile si a codurilor postale (actualizat 2019)

 

18. PROTOCOL de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului (JOUE L284 din

30.10.2015).

     Decizia (UE) 2015/1947 a Consiliului din 1 octombrie 2015 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului (JOUE L284 din 30.10.2015).

 

19. Ordinul președintelui ANAF nr. 2792/28.09.2017 pentru aprobarea nonnelor tehnice de inregistrare a exportatorilor
in vederea emiterii atestatelor de origine, declaratiilor de origine și declaratiilor pe factura (MOR 813/13.10.2017).

 

20. TRADE Help Desk

 

21.Chestionar/Instrument de testare elaborat de DG Comert in vederea colectarii de informatii cu privire la aplicarea regulilor de origine:

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

 

22. Regulamentul delegat (UE) 2020/877 al Comisiei din 3 aprilie 2020 de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/341 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii

 

23. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/893 al Comisiei din 29 iunie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii