Agenți economici

04 Proceduri vamale - Intrebari frecvente

1.Cum pot afla dacă marfa pe care intenţionez să o import beneficiază de tratament tarifar favorabil prin intermediul contingentelor tarifare?
Răspuns: Trebuie să urmaţi următoarea cale:
a) accesaţi pagina de internet TARIC - secţiunea limba română.
b) introduceţi codul din nomenclatura combinată corespunzător mărfii precum şi codificarea ţării de origine a mărfii.
c) apăsaţi butonul “Căutare măsuri-import”.
d) dacă marfa beneficiază de facilităţi va fi afişat numărul de ordine al contingentului tarifar.
 

2. Prin ce birouri vamale pot face acest import?
Răspuns: Prin oricare birou vamal de pe teritoriul României.

 

3. Ce documente sunt necesare la biroul vamal pentru a putea beneficia de contingente tarifare?
Răspuns: Obligatoriu dovada de origine a mărfurilor, şi implicit celelalte documente necesare punerii în liberă circulaţie a mărfurilor.

 

4. Cum pot afla dacă marfa pe care intenţionez să o import se află în perioada de valabilitate a contingentului tarifar şi dacă mai există disponibil din valoarea iniţială ?

Răspuns: Trebuie să urmaţi următoarea cale:

  1. accesaţi baza de date din cadrul paginii de internet a Comisiei Europene – DG Taxud, la adresa următoare:
    https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=ro

b) se va deschide pagina „Consultare contingente tarifare" în care introduceţi codificarea ţării de origine a mărfii pe care intenţionaţi să o importaţi, precum şi numărul de ordine al contingentului tarifar corespunzător mărfii, obţinut din TARIC-RO. Apăsaţi butonul "Căutare".
c) se va deschide pagina :"Detalii contingent tarifar" în care apare perioada de valabilitate a contingentului, respectiv data de început şi data de încheiere, balanţa (disponibilul) contingentului la momentul respectiv, precum şi alte informaţii privind contingentul tarifar.

 

5. În anii precedenți am efectuat importuri de mărfuri pentru care nu am solicitat reduceri sau exonerări de taxe vamale în baza sistemului de contingente tarifare administrate de DG TAXUD. Pot beneficia de acordarea retroactivă de preferinţe tarifare în baza contingentelor respective pentru aceste mărfuri?

Răspuns:Da, dacă sunt respectate cumulativ următoarele condiţii:

a) declaraţia vamală a fost depusă în cadrul termenului de valabilitate a reglementării Uniunii Europene care  stabilește contingentul tarifar;

b) sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de reglementarea care instituie contingentul tarifar;

c) balanţa contingentului tarifar de la data acceptării declarației vamale nu este epuizată la data depunerii cererii de alocare retroactivă.