Agenți economici

04 Proceduri vamale - Export

Mărfurile care urmează să fie scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii sunt acoperite de o declarație prealabilă la ieșire care urmează să fie depusă la biroul vamal competent într-un anumit termen înainte de scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii. 

Declarația prealabilă la ieșire ia una din următoarele forme:

- o declarație vamală, în cazul în care mărfurile care urmează să fie scoase de pe teritoriul vamal al Uniuni sunt plasate sub un regim vamal pentru care o astfel de declarație se cere; 

- o declarație de reexport; 

- o declarație sumară de ieșire. 

Declarația prealabilă la ieșire conține datele necesare pentru analiza de risc în ceea ce privește securitatea și siguranța. 


EXPORT 
Procedurile ce reglementează exportul sunt stabilite prin: 

- articolul 263-273 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii,

- articolele 244 – 249 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului Vamal al Uniunii, şi 

- articolele 326 – 342 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii. 

Ce reprezintă regimul vamal de export ? 

Regimul de export permite mărfurilor unionale să iasă de pe teritoriul vamal al Uniunii. 
Exportul presupune aplicarea formalităţilor de ieşire, inclusiv a măsurilor de politică comercială şi, după caz, a drepturilor de export.

Liberul de vamă pentru export se acordă cu condiţia ca mărfurile respective să iasă de pe teritoriul vamal al Uniunii în aceeaşi stare ca atunci când a fost acceptată declaraţia vamală de export.

Mărfurile unionale îşi pierd acest statut atunci când sunt scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii, cu excepţia cazului în care sunt plasate sub regimul de tranzit intern. 

Unde se depune declaraţia de export? 

  • la biroul vamal responsabil pentru locul în care este stabilit exportatorul; 

  • la biroul vamal de a cărui competență ține locul în care sunt ambalate sau sunt încărcate mărfurile pentru expedierea destinată exportului; 

  • la un birou vamal diferit din statul membru în cauză care deține competența, din raționamente administrative, pentru operațiunea respectivă; 

  • la biroul vamal responsabil pentru locul în care este stabilit subcontractantul; 

  • dacă este justificat de circumstanțe ce țin de un caz individual, la un alt birou vamal mai bine situat pentru a prezenta mărfurile are, de asemenea, competența să plaseze mărfurile sub regimul de export. 

Procedura de export se utilizează în cazul în care mărfurile unionale trebuie transportate înspre o destinaţie situată în afara teritoriului vamal al Uniunii. 

Câte proceduri de export există? 

Definitie

Cod regim vamal

Export definitiv

10.00

Expediere de mărfuri unionale către părţi ale teritoriului vamal al Uniunii cărora nu li se aplică prevederile Directivei 2006/112/CE sau ale Directivei 2008/118/CE

10.00

Export temporar în vederea unei returnări ulterioare în aceeaşi stare

23.00

Export temporar cu carnet ATA

-

Export temporar în regim de perfecţionare pasivă

21.00

Export temporar, altul decât cel menţionat la codurile 21 și 23

22.00

Export de produse compensatoare obţinute din mărfuri echivalente în cadrul regimului de perfecţionare activă înainte ca mărfurile provenite din import să fie plasate sub regim

11.00

 

Formalităţile de export trebuie de asemenea îndeplinite atunci când mărfurile unionale sunt livrate, scutite de TVA sau accize, pentru aprovizionarea aeronavelor sau navelor, indiferent de destinația acestora, pentru care se cere dovada unei astfel de livrări. Informații cu privire la aprovizionarea aeronavelor sau navelor găsiți aici: https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-11/Export%20and%20Exit%20Out%20of%20the%20European%20Union%20%20Title%20VIII%20UCC%20%20Guidance%20for%20MSs%20and%20Trade.pdf - ANNEX B – SHIP SUPPLIES

 
Clarificări – depunere declarație vamală de export temporar

Utilizarea codurilor de regim vamal pentru export temporar 21, 22 și 23, în ceea ce privește elementul de date „11 09 000 000 Regim” (caseta 37) din Anexa B a Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei se poate baza pe circumstanțele din următoarea figură grafică

 

REEXPORT
Procedurile ce reglementează reexportul sunt stabilite în articolul 270 din Regulamentul c(UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii. 

Procedura de reexport permite mărfurilor neunionale să iasă de pe teritoriul vamal al Uniunii. Reexportul presupune aplicarea formalităţilor de ieşire, inclusiv a măsurilor de politică comercială. 

Ex: 31.51 Reexportul mărfurilor neunionale în urma regimului de perfectionare activă

Mărfurile neunionale care urmează să fie scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii sunt supuse unei declarații de reexport care trebuie depusă la biroul vamal competent, cu excepția: 
- mărfurilor plasate sub regimul de tranzit extern care nu fac decât să traverseze teritoriul vamal al Uniunii;

 - mărfurilor transbordate într-o zonă liberă sau direct reexportate dintr-o zonă liberă;

- mărfurilor depozitate temporar care sunt reexportate direct dintr-un spațiu de depozitare temporară.

Unde se depune declaraţia de reexport? 

  • la biroul vamal responsabil pentru locul în care este stabilit exportatorul; 

  • la biroul vamal de a cărui competență ține locul în care sunt ambalate sau sunt încărcate mărfurile pentru expedierea destinată exportului; 

  • la un birou vamal diferit din statul membru în cauză care deține competența, din raționamente administrative, pentru operațiunea respectivă 

  • la biroul vamal autorizat pentru locul în care este stabilit subcontractantul; 

  • dacă este justificat de circumstanțe ce țin de un caz individual, la un alt birou vamal mai bine situat pentru a prezenta mărfurile are, de asemenea, competența să plaseze mărfurile sub regimul de export. 


DECLARAȚIA SUMARĂ DE IEȘIRE

În situația în care mărfurile urmează să fie scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii și nu a fost depusă o declarație vamală sau o declarație de reexport în calitate de declarație prealabilă de ieșire, la biroul vamal de ieșire se depune o declarație sumară de ieșire – EXS.

Autoritățile vamale pot permite ca declarația sumară de ieșire să fie depusă la un alt birou vamal, cu condiția ca acest birou să comunice imediat biroului vamal de ieșire sau să pună la dispoziția acestuia, prin mijloace electronice, datele necesare. 
Declarația sumară de ieșire nu mai este cerută dacă declarația electronică de tranzit conține datele din declarația sumară de ieșire, cu condiția ca biroul de destinație să fie totodată biroul vamal de ieșire sau ca biroul de destinație să fie înafara teritoriului vamal al Uniunii.

Declaraţia sumară de ieşire se depune la biroul vamal de ieşire. Pentru traficul maritim, acesta este portul Uniunii unde se încarcă marfa pe vasul care o va scoate din Uniunii, chiar dacă vasul face escale în alte porturi ale Uniunii înainte de ieşirea din Uniunii.

 Cine poate depune declaraţia sumară de ieşire – EXS:

Declaraţia sumară de ieşire se depune de către transportator. În pofida obligațiilor transportatorului, declarația sumară de ieșire poate fi depusă, în locul transportatorului, de una dintre persoanele următoare:

- exportatorul, expeditorul sau orice altă persoană în numele sau în contul cărora acționează transportatorul;

 - orice persoană în măsură să prezinte mărfurile în cauză sau să asigure prezentarea acestora la biroul vamal de ieșire. 

Procedurile ce reglementează declarația sumară de ieșire sunt stabilite prin: 
- articolul 271 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, şi 
- articolele 341 și 342 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii.