Agenți economici

04 Proceduri vamale - Punerea în liberă circulaţie

Prin aplicarea regimului de punere în liberă circulaţie mărfurile dvs. capătă statut unional şi puteţi dispune de acestea pentru utilizare, consum, vânzare sau orice altă activitate. 

Când solicitaţi punerea in liberă circulaţie a mărfurilor este necesar să achitaţi taxele la import. 

Ce înseamnă taxe la import ? 
Taxele vamale care trebuie plătite la importul de mărfuri 

Taxele vamale import pot fi procentuale (se aplica la valoarea in vama a marfurilor, exprimata in lei), pot fi specifice (caz în care nivelul dreptului se aplică la cantitatea mărfurilor importate) sau pot fi mixte (procentuale şi specifice). 

Puteţi beneficia de o reducere sau exceptare a taxelor vamale în cazul mărfurilor acoperite de acordurile preferenţiale sau de acordurile de uniune vamală, încheiate de Uniunea Europeană, în condiţiile prevăzute de acestea. 

La punerea în liberă circulaţie se aplică măsurile de politică comercială prevăzute pentru importul mărfurilor. Măsurile de politică comercială sunt prevăzute prin acte normative stabilite la nivelul Uniunii sau naţional în funcţie de încadrarea tarifară a mărfurilor. 

Reglementările vamale se aplică comerţului dintre Uniune şi ţări terţe, fără să aducă atingere reglementărilor speciale prevăzute în alte domenii. 

De asemenea, la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor este necesar să achitaţi taxa pe valoarea adăugată şi, dacă este cazul, accize în conformitate cu dispoziţiile reglementărilor fiscale naţionale.