Agenți economici

04 Proceduri vamale - Reglementări

1) CONVENȚIA PRIVIND REGIMUL DE TRANZIT COMUN - CONSOLIDATĂ 2017

2) DECIZIA NR. 1/2008 A COMISIEI MIXTE CE-AELS PRIVIND TRANZITUL COMUN din 16 iunie 2008 de modificare a Convenţiei din 20 mai 1987 cu privire la regimul de tranzit comun;

3) DECIZIA NR. 1/2009 A COMISIEI MIXTE CE-AELS PRIVIND TRANZITUL COMUN din 31 iulie 2009 de modificare a Convenţiei din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun

4) DECIZIA NR. 1/2012 A COMISIEI MIXTE UE-AELS PRIVIND REGIMUL DE TRANZIT COMUN din 19 ianuarie 2012 privind invitarea Croaţiei să adere la Convenţia din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun

5) DECIZIA NR.4/2012 a COMISIEI MIXTE UE-AELS PRIVIND TRANZITUL COMUNdin 26 iunie 2012 de modificare a Convenţiei din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun, ca urmare a aderarii Turciei

6) DECIZIA NR. 1/2012 A COMISIEI MIXTE UE-AELS PRIVIND REGIMUL DE TRANZIT COMUN din 19 ianuarie 2012 privind invitarea Croaţiei să adere la Convenţia din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri.

7) DECIZIA NR. 1/2013 A COMISIEI MIXTE CE-AELS PRIVIND TRANZITUL COMUN din 18 octombrie 2013 de modificare a Conventiei din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun

8) DECIZIA nr.1/2016 a Comisiei Mixte UE-AELS de modificare a Conventiei din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun

 

9) DECIZIA nr. 1/2021 a Comitetului Mixt UE - CTC din 1 iunie 2021 de modificare a Convenției din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun

 

10) DECIZIA nr. 1/2022 a Comitetului Mixt UE-CTC din 25 august 2022 de modificare a Convenției din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun 


11) Ordinul Presedintelui ANAF nr.1893 din data de 24.06.2016privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit unional/comun.


12) Ordinul Presedintelui ANAF nr.1889 din data de 24.06.2016pentru aprobarea Normelor tehnice privindautorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi aexonerarii de garanţie în cadrul regimului de tranzit unional/comun (intra in vigoare la data de11 iulie 2016).

13).Ordinul Presedintelui ANAF nr. 766 din 14.02.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de expeditor si/sau destinatar agreat in cadrul regimului de tranzit unional/comun 
.

14) Ordinul Presedintelui ANAF nr. 1247 din 9 august 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată şi pe cale aeriană şi autorizarea utilizării unui document electronic de transport ca declaratie de tranzit pentru transportul aerian

15) Ordinul Presedintelui ANAF nr. 81 din 09.01.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizarii sigiliilor speciale in cadrul regimul de tranzit unional/comun

 

16) Modificare Manual de tranzit

 

17) Modificare Manual Tranzit - partea VI - Document electronic de transport (ETD) ca declaratie de tranzit

 

18) Manual de tranzit


19) Instrucţiuni de utilizare a NCTS-RO/T1/T2

20) Instructiuni de utilizare a Modulului "Procedura de rezerva" din aplicatia NCTS-RO/T1/T2

21) Manual de utilizare a NCTS_RO

 

22) Lista garantilor autorizati sa emita titluri de garantie izolata TC32

 

23) Comunicat de presă- Autoritatea Vamală Română este pregătită pentru aderarea Ucrainei la Convenţia privind regimul de tranzit comun, la data de 1 octombrie 2022

 

Graficul de alocare a contingentelor tarifare pentru sfarsitul anului 2023 si inceputul anului 2024