Călători

01 Începând cu data de 1 iulie 2021, mărfurile importate în UE vor fi supuse TVA! Excepție: trimiterile fără caracter comercial de la o persoană particulară la alta, cu o valoare care nu depășește 45 EUR.

 

 

Modificările legislative referitoare la trimiterile cu valoare scăzută au în vedere faptul că începând cu data de 1 iulie 2021, trebuie să se colecteze TVA pentru toate importurile.

Astfel, se introduc noi reguli în domeniul comerțului electronic pentru declararea mărfurilor și plata TVA și se elimină scutirea de TVA la import pentru mărfurile din trimiteri care nu depășesc 10 Euro.

 

Începând cu data de 1 iulie 2021,mărfurile importate în UE vor fi supuse TVA! Excepție: trimiterile fără caracter comercial de la o persoană particulară la alta

cu o valoare care nu depășește 45 EUR

 

 

După data de 1 iulie 2021 chiar dacă importați mărfuri din țări terțe sau teritorii terțe, cu o valoare intrinsecă mai mică de 150 EUR, veți plăti TVA (cu excepția celor din titlu care respectă cele 3 condiții)

 

Ce inseamnă?

 • mărfuri fără caracter comercial - link [art. 23 alin. (2) din R 1186/2009]

 • valoare intrinsecă - link (art. 1 pct. 48 din R 2015/2446)

Aceasta înseamnă că:

 • veți plăti TVA pentru mărfurile importate în UE

 • va trebui să depuneți declarații vamale pentru toate mărfurile importate în UE, indiferent de valoarea lor

 • există opțiunea depunerii unei declarații cu set redus de date H7 (elementele de date pe care trebuie să le conțină declarația - link [pg. 252, coloana H7])

 • declarațiile cu set redus de date H7 vor fi depuse pentru:

 • importul de mărfuri cu o valoare intrinsecă mai mică de 150 EUR, care beneficiază de scutire de taxe vamale la import - link (art. 23 din R1186/2009)

 • mărfuri care fac obiectul unor trimiteri de la o persoană particulară la alta, fără caracter comercial, cu o valoare mai mică de 45 EUR pe transport, care beneficiază de scutire de taxe vamale și TVA la import – link (art.25 din R1186/2009). Scutirea de TVA la import pentru trimiterile fără caracter comercial de la o persoană particulară la alta cu o valoare care nu depășește 45 EUR, astfel cum se prevede în Directiva 2006/79/CE a Consiliului, rămâne aplicabilă.

 • mărfuri în cadrul regimului special pentru vânzările la distanță de mărfuri importate din țări terțe sau teritorii terțe, prevăzut în titlul XII capitolul 6 secțiunea 4 din Directiva 2006/112/CE, cu modificările și completările ulterioare - link

 • mărfuri în cadrul regimurilor speciale pentru declararea și plata TVA la import prevăzute în titlul XII capitolul 7 din Directiva 2006/112/CE, cu modificările și completările ulterioare

 • mărfurile din trimiterea în cauză nu trebuie să facă obiectul unor prohibiții sau restricții și nu trebuie să fie supuse accizelor

 • declarațiile cu set redus de date nu se utilizează în cazurile prevăzute la art.143a alin. (2) din R 2015/2446 :

 • punerea în liberă circulaţie a mărfurilor al căror import este scutit de TVA în conformitate cu art. 143 alin.(1) lit. (d) din Directiva 2006/112/CE și, atunci când este cazul, care circulă în regim suspensiv de accize în conformitate cu art. 17 din Directiva 2008/118/CE

 • reimportul cu punerea în liberă circulaţie a mărfurilor al căror import este scutit de TVA în conformitate cu art. 143 alin. (1) lit. (d) din Directiva 2006/112/CE și, atunci când este cazul, care circulă în regim suspensiv de accize în conformitate cu art. 17 din Directiva 2008/118/CE

 • dacă nu aveți un număr EORI, pentru îndeplinirea formalităților vamale, este necesar să îl obțineți de la autoritatea vamală - link . Acest număr se solicită o singură dată și este utilizat pentru toate formalitățile vamale de pe teritoriul UE, atunci când este solicitat

 • declarația vamală poate fi depusă fie de dumneavoastră - link birouri vamale (pentru reprezentare în nume propriu), fie de un reprezentant ales - un furnizor de servicii care efectuează formalitățile vamale pentru dvs. (de exemplu: un operator poștal, transportator expres, reprezentant vamal sau similar) – link reprezentanți

 • detalii cu privire la utilizarea declarației cu set redus de date H7, regăsiți în acest ghid

 

Detalii cu privire la modul de completare a declarației vamale cu set redus de date H7, regăsiți aici

 

Informare grafică DVSRD-H7

 

 

 

Ce mecanism de colectare a TVA poate fi folosit pentru declarația cu set redus de date?

 • regimul special pentru vânzările la distanță de mărfuri importate din țări terțe sau teritorii terțe (ghișeul unic pentru importuri TVA-IOSS [import-one-stop-shop])

 • mecanismul special pentru declararea și plata TVA la import prevazut de OPANAF 1019/2021

 • mecanismul standard de plată a TVA la import

 • Pentru vânzările la distanță de mărfuri importate din teritorii terțe sau țări terțe prin intermediul IOSS, faptul generator intervine și TVA devine exigibilă la momentul livrării (atunci când plata este acceptată).

   

  Pentru a evita dubla impunere, importul mărfurilor declarate cu un număr valid de identificare în scopuri de TVA în IOSS este scutit de TVA. Cererea de scutire de TVA la import se depune printr-o declarație vamală de punere în liberă circulație, cu set redus de date (DVSRD - H7), cu un număr valid de identificare în scopuri de TVA în IOSS.

   

  Prin urmare, pentru trimiterile cu valoare scăzută (sub 150 euro) pentru care este furnizat un număr IOSS al vânzătorului este necesar să se depună declarație vamală de punere în liberă circulație (DVSRD - H7). Numărul IOSS va fi menționat în declarația vamală și verificat automat în sistemul informatic. În situația în care numărul IOSS este valid, se consideră că TVA a fost plătită la momentul efectuării comenzii, iar la data punerii în liberă circulație se aplică scutirea de TVA. În cazul în care numărul IOSS nu este valid sau nu este furnizat, scutirea de TVA nu poate fi acordată și, în consecință, TVA va fi percepută la import.

  DVSRD - H7 poate fi depusă de orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 170 din Codul vamal al Uniunii. Declaraţiile vamale se pot întocmi în nume propriu (cu condiția solicitării și primirii accesului la sistemul informatic), prin reprezentare directă sau prin reprezentare indirectă.

  Declarantul poate fi importatorul sau o persoană care acționează în calitate de reprezentant al acestuia (de exemplu, un operator poștal, un transportator expres sau un comisionar în vamă).

   

 • Reglementări aplicabile:


 


 

 

Pentru autorizarea accesului în vederea utilizării aplicației informatice pentru completarea DVSRD, precum și pentru semnarea electronică a documentului declarația vamală cu set redus de date, persoanele care întocmesc această declarație trebuie să dețină certificate digitale calificate.

 

Cu cât mai devreme începeți să vă pregătiți pentru aceste schimbări, cu atât mai mic este riscul ca mărfurile din coletele dvs. să ajungă la dumneavoastră cu întârziere!