Călători

05 Sunt cetatean dintr-un stat neunional si studiez in Romania

Uniformele, rechizitele şi alte articole educaţionale reprezentând obiecte uzuale din camerele studenţilor şi aparţinând elevilor şi studenţilor care vin să locuiască pe teritoriul vamal al Comunităţii în vederea studiului şi destinate uzului personal pe parcursul perioadei de studiu sunt admise cu scutire de drepturi de import.

În sensul celor menţionate:

  • „elev sau student" reprezintă orice persoană înscrisă într-o instituţie de învăţământ pentru a urma cursurile la zi pe care aceasta le oferă;
  • „îmbrăcăminte" reprezintă lenjerie de corp sau aşternuturi de pat, precum şi articole de îmbrăcăminte, noi sau vechi;
  • „rechizite" reprezintă obiecte şi instrumente (inclusiv calculatoare şi maşini de scris) folosite în mod normal de elevi şi studenţi în vederea studiilor.

Scutirea de taxe vamale se acordă cel puţin o dată în fiecare an şcolar.

Elevii şi studenţii care vin să locuiască pe teritoriul vamal al Comunităţii în vederea studiului, pot introduce pe teritoriul vamal al Comunităţii un mijloc de transport rutier în scop privat, cu scutire de drepturi de import, pe durata şederii în scop unic de studii.

Baza legală:

  • Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri  de taxe vamale; 
  • Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993 privind dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 privind instituirea Codului Vamal Comunitar (Jurnalul Oficial seria L, nr. 253/11.10.1993 )