e-Customs
31 AES Perioada de tranzitie AES

Prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/2879 a Comisiei din 15 decembrie 2023 de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii, Programul de lucru a fost actualizat, fiind enumerate sistemele electronice prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 952/2013, articolele relevante referitoare la sistemele respective și noile date la care se preconizează că acestea vor deveni operaționale.

Programul de lucru precizează, totodată, perioadele în care se aplică măsurile tranzitorii până la instalarea sistemelor electronice noi sau modernizate, astfel cum se menționează în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei, Regulamentul Delegat (UE) 2016/341 al Comisiei precum și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447.

Măsura a fost luată de Comisia Europeană în contextul în care la nivel unional s-a constatat că deși majoritatea statelor membre și-au instalat sistemul, un număr limitat de state membre au anunțat că aplicarea la nivel național nu va fi (pe deplin) finalizată pentru a permite funcționarea în cadrul AES. În plus, operatorii economici se confruntă, de asemenea, cu întârzieri, în special în statele membre în care planificarea proiectelor a luat mai mult timp decât se prevăzuse.

Perioada de tranziție pentru trecerea de la sistemul ECS2 la sistemul AES este perioada până la care toate statele membre pot asigura începerea funcționării noului sistem electronic și durează până când toate statele membre și operatorii economici trebuie să înceapă utilizarea sistemului electronic AES.

Pentru sistemul AES, perioada de tranziție stabilită se va încheia la data de 11 februarie 2025.

În prezent, formalitățile vamale de export și ieșire sunt acoperite de prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2016/341 al Comisiei iar declarația vamală de export în ECS2 conține informaţii doar la Nivel Generic și la Nivel de articol.

Specificațiile AES sunt aliniate funcțional cu toate cerințele de date din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei și din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei, pentru coloanele din Anexa B legate de export.

Pe perioada de tranziție, cerinţele în materie de date, formatele și codurile care sunt aplicate în AES sunt cele prevăzute de Regulamentul Delegat (UE) 2016/341 al Comisiei. Pe durata perioadei de tranziție în AES la Nivel de expediere se completează doar datele care în Regulamentul Delegat (UE) 2016/341 al Comisiei apar la nivel Generic și care în anexa B nu se mai regăsesc pe acest nivel (spre exemplificare: E.D. „Indicatorul containerului”, E.D. „Modul de transport interior”, E.D. „Modul de transport la frontieră”, G.D. „Mijloace de transport la plecare”, G.D. „Mijloace de transport active care trec frontiera”, G.D. „Condiții de livrare”, G.D. „Țara de pe itinerarul trimiterii”), iar restul informațiilor se completează la Nivel de articol.

Scopul acestei perioade tranzitorii este de a se asigura o continuitate în derularea operațiunilor vamale de export, pentru trecerea de la sistemul ECS la sistemul AES, cu un nivel minim de risc și o reducere a impactului asupra mediului de afaceri. În această perioadă de timp, Statele Membre care utilizează sistemul AES, aplică reguli și condiții tranzitorii pentru a putea fi posibilă transmiterea mesajelor conform „vechii” structuri a declarațiilor vamale de export, adică similare celor din sistemul ECS2.