e-Customs
31 AES Reglementari

Instructiuni privind validarile cu sistemul EU CSW-CERTEX RO

EU CSW-CERTEX Guidelines (IT Release 4.1) EN

 

Aceste materiale de suport sunt furnizate doar ca îndrumare și nu reprezintă o consiliere sau consultanță juridică. Nu trebuie presupus că îndrumarea este completă sau că oferă un răspuns complex în fiecare caz, în paralel se recomandă studierea anexei B prevăzută de Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei și de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei.

AES Ghid al operatorului economic pe export;

AES Ghid al operatorului economic pentru sumară de ieșire si re-export

 

AES-RO Manual de utilizare operator economic

Instructiuni completare AES

Instructiuni completare EXS

Instructiuni completare REN

Instalare semnatura digitala AES - Operatori economici