e-Customs
07 ICS Conectare la Sistemul Informatic

Atentie !!!

Vă informăm că regisratura CNIF - DTICSV s-a mutat la adresa: B-dul Libertății, nr.16, sector 5, cod 050706, Bucureşti

Telefon: 0213199873; fax :0213199875

 

Sistemul de Control al Importului (ICS) Faza 1 este o componenta a Sistemului Automat al Importului (AIS) utilizat in cadrul birourilor vamale pentru controlul marfurilor destinate importului el urmand a fi implementat in Romania la data de 01.10.2009.

 

Soluţiile tehnice ce vor fi implementate în aplicaţia ICS-RO privind schimbul de informaţii dintre Domeniul Naţional al Administraţiei Vamale Române şi Domeniul extern al operatorilor economici sunt:

  • “System-to-system” bazat pe schimbul de mesaje securizat între aplicaţia ICS-RO şi aplicaţiile operatorilor economici.
  • “WEB interface” prin conectarea securizată a operatorilor economici la ICS-RO şi utilizarea mecanismului  DTI.
  • Conectarea securizata a operatorilor economici la o interfata WEB a ICS-RO si incarcarea datelor ENS dintr-un fisier XML obtinut din propriile aplicatii si utilizarea mecanismului DTI 

 

Accesul operatorilor economici la aplicatia nationala ICS-RO pentru Sistemul de Control al Importului , aplicabil pe teritoriul Romaniei si al Comunitatii, se face in baza normelor prevazute prin Ordinul Vicepresedintelui ANAF nr. 2578/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 669/07.10.2009.
 

Norme privind accesul operatorilor economici la aplicatia nationala pentru Sistemul de Control al Importului ICS-RO - ABROGAT 


Protocol standard privind conectarea EDI la sistemul informatic ICS-RO
 

Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 2782/2014 pentru aprobarea normelor privind accesul la componentele Sistemului Informatic Integrat Vamal (SIIV), publicat in M.O. nr. 672/12.09.2014

 

Mesajele XML ce se vor schimba intre Domeniul National al Autoritatii Nationale a Vamilor si Domeniul Extern al operatorilor economici, respectiv intre ICS-RO si aplicatiile proprii operatorilor economici sunt cele prevazute in documentul DG TAXUD ‘CUD-SC01-DDNIA_ICS_P1_APP_A2_310’ (Cod A6), mesaje obligatorii (Mandatory - M) sau puternic recomandate (Strongly Recommended - SR). Mesajele XML ce fac obiectul schimbului precum si modul de folosire a acestora sunt definite in „GHIDUL TRADERILOR”.
 

!!!!!  IMPORTANT !!!!

Download "GHIDUL TRADERILOR" - Specificatii tehnice si functionale pentru conectarea operatorilor economici la sistemul ICS-RO

 

Download "GUIDE OF TRADERS" - Technical and functional specification for economic operators connection to ICS-RO  system 
 

Download "Actualizare Documentatie ICS-RO system to system" -  August 2011

 

Download "Specificatii tehnice pentru implementarea semnaturii electronice ICS-RO" - Februarie 2014