e-Customs
07 ICS Reglementari

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 1195/13.04.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului.
 
2. Instrucţiuni de utilizare a aplicaţiei ICS-RO faza I pentru operatorii economici.

    2.1. Manual semnatura electronica extinsa pentru operatorii economici

3. Datele la care Statele Membre intră în operaţional cu Sistemul de Control al Importului - faza 1

4. Statele Membre care au acceptat utilizarea biroului vamal de depunere pentru procesarea declaraţiei sumare de intrare

 

5. Anexa 9, Apendicele J1 Document de Securitate şi Siguranţă (SDD)

6. Anexa 9, Apendicele J2 Lista de articole de Securitate şi Siguranţă (SSLol)

7. Anexa 9, Apendicele A

8.Ordinul președintelui ANAF nr. 1882/24.06.2016 privind aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România. 

9. Ghidul elaborat de către Comisia Europeană privind intrarea/importul mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii

10. Ghidul privind termenii acceptabili si termenii neacceptabili pentru descrierea marfurilor in declaratiile sumare de intrare si de iesire pe parcursul perioadei tranzitorii a CVU

 

11. Regulamentul (UE) 2339/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii în ceea ce privește mărfurile care au părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii pe cale maritimă sau aeriană

 

12. Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei. Pentru a consulta acest regulament va rugam apasati aici.

 

13. Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii. Pentru a consulta acest regulament va rugam apasati aici.

 

14. Regulamentul Delegat (UE) 2018/1063 al Comisiei din 16 mai 2018 de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii