e-Customs
Planul National de Redresare si Rezilienta

 

 

R2. Modernizarea sistemului vamal şi implementarea vămii electronice

 

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți capacitatea administrativă și operațională a Autorității Vamale Române și de a crea condiții favorabile pentru tranziția activității de vămuire către un mediu complet electronic și simplificarea formalităților vamale .

 

Principalele investiții se referă la:
 

a) dotarea cu scannere și echipamente de tip nedistructiv pentru mărfuri cargo a birourilor vamale de frontieră;
b) construirea Centrului Național de Analiză Imagistică privind analiza radiografiilor/scanărilor trailerelor și containerelor din birourile vamale de frontieră;
c) achiziția de echipamente IT la nivelul birourilor vamale de frontieră pentru a integra sistemele de securitate.
 

Aceste investiții sunt implementate prin proiectul „Dotarea birourilor vamale de frontieră cu sisteme de scanare autovehicule și containere (sisteme de securitate) și înființarea Centrul național de analiză imagistică în cadrul căruia se vor integra sistemele de scanare autovehicule și containere din dotarea A.V.R.”
 

d) dezvoltarea de noi sisteme IT pentru vamă:
 

1. Implementarea sistemului informatic privind declarația vamală cu un set redus de date pentru expedierile cu valoare redusă;
2. Alinierea la sistemul ICS2 (Sistemul de control al importurilor) – faza 1, respectiv interconectarea sistemului național de analiză de risc RMF-RO cu sistemul transeuropean ICS2 în vederea efectuării unei analize de risc complete în domeniul siguranței și securității pentru mărfurile transportate pe cale aeriană de către operatorii poștali și transportatorii expres;
3. Alinierea sistemului EMCS_RO (Sistemul pentru monitorizarea circulației produselor supuse accizelor) la EMCS faza 4, respectiv alinierea la versiunile actuale ale sistemului EMCS;
4. Implementarea NCTS_RO faza 5 și AES_RO;
5. Modernizarea Sistemului naţional de import în cadrul Codului vamal al Uniunii, respectiv modernizarea sistemului naţional de import şi implicit actualizările aplicaţiilor conexe;
6. Investiții în gestionarea uniformă a utilizatorilor și semnătura digitală (UUM & DS), și anume dezvoltarea și implementarea sistemului de gestionare uniformă a utilizatorilor și de semnătură digitală;

7. Alinierea la sistemul ICS2 – fazele 2 și 3;

8. Sistemul de monitorizare a activității de supraveghere și control vamal;
9. Aplicația de autorizare și gestionare a activităților din Zona liberă;
10. Aplicația pentru gestionarea deciziilor (autorizațiilor) naționale.

 

Activitatea actuală de vămuire, schimbul de informații între operatorii economici și autoritățile vamale și schimburile între autoritățile vamale din statele membre efectuate pe cale electronică reprezenta 80 % din activitatea Autorităţii Vamale Române. Aceste investiții finanțate prin PNRR vor aduce procentul la 100 %.

Este vizată operaţionalizarea Autorităţii Vamale Române şi implementarea unui cadru organizatoric şi funcţional unitar al administraţiei vamale în vederea asigurării unei coordonări integrate a tuturor structurilor acesteia în vederea sporirii eficienţei şi a capacităţii operative în combaterea fenomenelor de fraudă vamală şi fiscală.

Se are în vedere modernizarea sistemului informatic al Ministerului Finanțelor în domeniul vamal, abordând problematici legate de infrastructură IT, precum şi cele complementare acestora, necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemelor, însoţite de proceduri de vămuire simplificate.