e-Customs
PoUS

PoUS- Proof of Uninon Status

În cadrul strategiei privind dezvoltarea mediului „Vama Electronică” Comisia Europeană (CE) a prevăzut și dezvoltarea unui sistem informatic (PoUS) pentru emiterea electronică a documentelor care atestă statutul vamal unional al mărfurilor. Statele membre au avut posibilitatea să aleagă folosirea unui sistem central, dezvoltat de CE sau dezvoltarea unui sistem propriu. Luând în considerare numărul redus al documentelor T2L/T2LF eliberate anual și efortul financiar disproporționat, Autoritatea Vamală Română a optat pentru utilizarea sistemului central dezvoltat de CE.

Menționăm că documentul T2L/T2LF este un document care atestă statutul unional al mărfurilor și este folosit în cazurile în care o marfă unională părăsește temporar teritoriul vamal al Uniunii, urmând a reintra pe acest teritoriu. Documentul trebuie prezentat biroului vamal de intrare, atunci când mărfurile sunt reintroduse, pentru a dovedi statutul unional la intrarea pe teritoriul Uniunii.

Implementarea noului sistem va avea loc în 2 faze. În prima fază, la 1 martie 2024, documentul de hârtie T2L(F) va fi înlocuit cu versiunea digitală în PoUS. În a doua fază va fi implementat manifestul vamal de mărfuri, acesta fiind prevăzut în trimestrul trei al anului 2025.

Până la 1 MARTIE, agenții economici și birourile vamale vor trebui să se înregistreze pe site-ul Autorității Vamale Române (www.customs.ro) la secțiunea „e-customs”/”PoUS”, pentru a se conecta la aplicația centrala PoUS dezvoltată de DG-TAXUD.

Aplicația va permite operatorilor economici, direct sau prin reprezentanți, să completeze documentul informatic T2L/T2LF, iar birourilor vamale să vizeze aceste documente, urmând ca la reintroducerea mărfurilor pe teritoriul UE, biroul vamal de intrare să înregistreze în aplicație utilizarea acesto documente