Info Publice
82 Anunturi BREXIT

 

 

 

 

 

 

 

În atenția persoanelor interesate:

    Informații pentru comercianții din UE cu privire la „codul UE” în declarațiile vamale din Regatul Unit:

    În urma notificărilor publicate de Regatul Unit în februarie și 2 martie 2022 privind utilizarea „codului UE” în declarațiile de import din Regatul Unit depuse în sistemul CHIEF, operatorii sunt informați că, în temeiul Acordului UE-UK, nu există nicio obligație pentru exportatorii din UE pentru a furniza un stat membru ca țară de origine. În conformitate cu Acordul, „originea UE” este singura origine relevantă care trebuie furnizată în atestatele de origine pentru exporturile din UE către Regatul Unit.

    https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/third-countries/united-kingdom_en

    Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați comunicatul de presă din Regatul Unit: Clarification to Stop Press Notice 4 (Tariff stop press notice 5) - GOV.UK (www.gov.uk)

 

 

    Începând cu 1 ianuarie 2022, autoritățile britanice vor aplica controale vamale complete pentru toate mărfurile care vor circula între Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

   În prezent, transportatorii care transportă mărfuri din UE în Marea Britanie trebuie să utilizeze Serviciul de Deplasare a Vehiculelor cu Mărfuri (GVMS) doar dacă acestea se supun Convenției privind regimul de tranzit comun.

   De la 1 ianuarie 2022, Serviciul de Deplasare a Vehiculelor cu Mărfuri trebuie utilizat pentru orice marfă care trebuie să facă obiectul controalelor vamale și care trebuie transportată printr-un port din Regatul Unit care utilizează această platformă IT.

   În acest sens, autoritățile britanice au informat că, pentru a permite transportul mărfurilor între UE și Marea Britanie (Anglia, Scoția și Țara Galilor) cu începere de la 1 ianuarie 2022, transportatorii trebuie să fie înregistrați în prealabil la Serviciul de Deplasare a Vehiculelor cu Mărfuri.

   Acest sistem va fi utilizat în mai multe porturi ale Regatului Unit, lista completă putând fi consultată accesând următorul link: https://www.gov.uk/guidance/list-of-ports-using-the-goods-vehicle-movement-service

   Pentru înregistrarea în GVMS este necesar un ID de utilizator și o parolă pentru crearea unui cont Government Gateway. De asemenea, trebuie avută în vedere deținerea unui număr de identificare a operatorilor economici (EORI) din Marea Britanie.

   Informații suplimentare privind categoriile cărora li se aplică aceste reglementări, precum și modalitatea de înregistrare, se pot obține accesând următoarele link-uri:

    - https://www.gov.uk/government/publications/leaflets-for-hauliers-about-new-rules-for-moving-goods-between-the-eu-and-great-britain.ro (disponibil în limba română)

    - https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/third-countries/united-kingdom_en

    - https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/third-countries/united-kingdom/new-import-formalities-bring-goods-eu-uk-1-january-2022_en

 

 

   Guvernul Marii Britanii a anunțat în data de 11.03.2021 amânarea aplicării noilor proceduri vamale în ceea ce privește importul în Marea Britanie a produselor de origine animală (solicitarea certificatelor sanitar veterinare de la exportator, controalele la frontieră) ce ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 aprilie 2021, conform calendarului stabilit ca urmare a aplicării cu titlu provizoriu de la data de 1 ianuarie 2021 a Acordului Comercial și de Cooperare dintre UE și UK. În acest context, recomandăm operatorilor economici care au relații comerciale cu Regatul Unit să se informez din timp cu privire la procedurile aplicabile în această țară.

   Informații suplimentare despre măsurile instituite în Regatul Unit, pot fi consultate la următoarea adresă: https://www.gov.uk/government/news/government-focuses-on-recovery-from-covid-with-new-timeline-for-border-control-processes-on-import-of-goods

 

 

   Administrația vamală franceză a publicat informații actualizate cu privire la procedurile vamale, în special pentru utilizarea funcționalităților permise de sistemul inteligent de frontieră implementat la tunelul din Canalul Mânecii și în porturile de feriboturi din Haut-de-France, Normandia și Bretania.

   Aceste informații vizează:

 • Reguli privind birourile de tranzit ca parte a operațiunilor de tranzit comun
 • Tratamentul sanitar și vamal al mărfurilor supuse măsurilor veterinare și fitosanitare (SPS) pentru Brexit
 • Acordul de comerț și cooperare UE-Regatul Unit
 • Mișcarea paleților refolosibili (UE și non-UE)
 • Libera circulație a ambalajelor refolosibile din UE și din țările terțe
 • Brexit - Proceduri ICS
 • Brexit - Metode de gestionare a tranzitului și TIR ca parte a frontierei inteligente pentru fluxurile comerciale de import și export.

   Toate aceste note sunt disponibile pe site-ul vamal francez, împreună cu infografii explicative, la următoarea adresă: https://www.douane.gouv.fr/brexit-entreprises-anticipez-vos-formalites

   În plus, ghidurile de asistență BREXIT în franceză și engleză, actualizate la 26 februarie, sunt disponibile la următoarele adrese de internet:

 

 

 

TREBUIE SĂ VĂ PREGĂTIȚI PENTRU 1 IANUARIE 2021        

 

 

Brexit va afecta compania dumneavoastră dacă:

 • aceasta vinde produse sau prestează servicii către Regatul Unit sau
 • cumpără produse sau primește servicii din Regatul Unit sau
 • tranzitează mărfuri pe teritoriul Regatului Unit sau
 • utilizează materiale și produse din Regatul Unit pentru a efectua schimburi comerciale în temeiul unor regimuri tarifare preferențiale către țările partenere ale UE.

 

Aceasta înseamnă că:

 • Va trebui să depuneți declarații vamale atunci când importați sau exportați orice produs către/din Regatul Unit sau când vă tranzitați mărfurile pe teritoriul Regatului Unit.
 • Dacă nu aveți un număr EORI, pentru îndeplinirea formalităților vamale, este necesar să îl obțineți de la autoritatea vamală - link
 • Declarația vamală poate fi completată fie de compania dvs., fie de un reprezentant ales - un furnizor de servicii care efectuează procedurile pentru dvs. (de exemplu: un comisionar în vamă – link)
 • Declarația trebuie depusă la biroul vamal căruia îi sunt prezentate mărfurile: fie în momentul prezentării în vamă a mărfurilor, fie înainte cu cel mult 30 de zile până la prezentarea în vamă a mărfurilor (declarație vamală depusă anterior prezentării mărfurilor).
 • Pentru mărfurile ce urmează să fie introduse pe teritoriul vamal al Uniunii trebuie depuse declaraţii sumare de intrare – ENS (Entry Summary Declaration). Pentru mărfurile ce urmează să fie scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii, declarația vamală conține elementele necesare pentru analiza de risc în ceea ce privește securitatea și siguranța (de ex. ruta transportului).
 • Veți avea nevoie de o licență specială pentru a importa sau exporta anumite produse (de exemplu, deșeuri, anumite produse chimice periculoase, OMG-uri). NOTĂ: Aveți în vedere că pentru anumite produse sunt aplicabile și măsuri naționale la import sau export - link.
 • Trebuie să vă informați cu privire la mărfurile supuse unor proceduri speciale/simplificări vamale și să verificați dacă autorizațiile și garanțiile vamale pe care le aveți sunt încă valabile după Brexit. Dacă veți transporta mărfuri pentru care este necesară eliberarea unor certificate/avize/licențe asigurați-vă ca acestea sunt încă valabile după Brexit. Informații suplimentare regăsiți avizele de pregătire elaborate de Comisia Europeană - link.
 • Va trebui să îndepliniți formalități suplimentare în cazul importului sau al exportului de produse accizabile (alcool, tutun sau combustibil) către/din Regatul Unit.
 • În general, va trebui să plătiți TVA în țara din UE în care puneți în consum produsele importate din Regatul Unit. Veți fi scutit de plata TVA în UE pentru produsele pe care le exportați către Regatul Unit, însă va trebui, ulterior, să respectați normele din Regatul Unit privind TVA aplicată importurilor.
 • Pentru tranzacțiile cu Regatul Unit, va trebui să respectați norme și proceduri în materie de TVA diferite de cele aferente tranzacțiilor efectuate în cadrul UE.

 

Modificările ar putea fi și mai substanțiale în cazul în care nu se va încheia niciun acord UE-Regatul Unit până la sfârșitul perioadei de tranziție, stabilită până la data de 31 decembrie 2020. În acest caz, pe lângă formalitățile de mai sus:

 • Va trebui să plătiți taxe vamale pentru mărfurile pe care le importați în UE din Regatul Unit - link.
 • Puteți fi afectat de cotele impuse pentru anumite mărfuri care sunt introduse în UE din Regatul Unit.

 

În plus, trebuie să fiți conștient de faptul că, dacă utilizați materiale sau procese din Regatul Unit, acestea nu vor mai fi considerate ca fiind „originare” în temeiul regimurilor preferențiale existente ale UE – link.

 

Pentru a evita eventuale blocaje la trecerea frontierei, înregistrați-vă declarațiile vamale în aplicațiile puse la dispoziție de autoritățile din cele 3 state membre aflate la frontiera cu Marea Britanie: Franța, Belgia și Olanda.

 

Cu cât mai devreme începeți să vă pregătiți pentru aceste schimbări, cu atât mai mic este riscul ca întreprinderea dumneavoastră să se confrunte cu perturbări majore după perioada de tranziție.

 

 Informații suplimentare despre aspectele vamale generate de BREXIT regăsiți în Secțiunea BREXIT sau utilizând adresa de email brexit@customs.ro

 

CONTACT: brexit@customs.ro

 

 

 

 A. Acord Comercial și de Cooperare între Uniunea Europeană și Regatul Unit

     1. Acordul Comercial și de Cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte; Notificarea privind intrarea în vigoare a Acordului Comercial și de Cooperare

     2. Acordul Comercial și de Cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte (Acord care s-a aplicat provizoriu de la 01 ianuarie 2021)

     3. Notificarea privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora și a Acordului de cooperare dintre Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în ceea ce privește utilizarea în condiții de siguranță și în scopuri pașnice a energiei nucleare

     4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2254 al Comisiei din 29 decembrie 2020 privind întocmirea de atestate de origine pe baza declarațiilor furnizorului pentru exporturile preferențiale către Regatul Unit pe parcursul unei perioade tranzitorii

     5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2163 al Comisiei din 18 decembrie 2020 privind punerea în aplicare în Regatul Unit, în ceea ce privește Irlanda de Nord, a regulilor de origine prevăzute în regimurile comerciale preferențiale ale Uniunii

 

 B. Acord de retragere UK din UE

     Acord privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

     Acord de retragere dintre UE și UK - explicat

 

 C. Pregătirea pentru schimbări

     1. BREXIT - Cum să vă pregătiți pentru încheierea perioadei de tranziție - Ghid pentru companii

     2. Comunicare a Comisiei privind gradul de pregătire la sfârșitul perioadei de tranziție între Uniunea Europeană și Regatul Unit

     3. Lucruri de știut în vederea pregătirii pentru Brexit

     4. Cum ne pregătim pentru Brexit

     5. Ghid pentru comercianți

 

 D. Avize de pregătire elaborate de Comisia Europeană

     NOU!!! Avize de pregătire Elaborate de Comisia Europeană ce intră în competența AVR

      1.Norme UE în domeniul vamal, inclusiv origine preferențială

        Norme UE actualizate în domeniul vamal, inclusiv origine preferențială (EN)

      2.Norme UE în domeniul accizelor

      3.Norme UE în domeniul TVA - bunuri

      4.Norme UE în domeniul armelor de foc

      5.Norme UE în domeniul contingentelor tarifare

      6.Norme UE în domeniul hranei pentru animale

      7.Norme UE în domeniul medicamentelor pentru uz uman și veterinar

      8.Norme UE în domeniul interdicțiilor și restricțiilor (licențe de import și export)

      9.Norme UE în domeniul sănătății plantelor

     10.Norme UE în domeniul vânzărilor și achizițiilor online (colete).

     11.Norme UE în domeniul articolelor pirotehnice

     12.Norme UE în domeniul produselor din tutun

     13.Norme UE în domeniul tranferurilor de deșeuri

     14.Norme UE în domeniul alimentar

     15.Norme UE în domeniul comercializării semințelor și a altor tipuri de material săditor de reproducere a plantelor

     16.Norme UE în domeniul explozivilor de uz civil și al precursorilor de explozivi

     17.Norme UE în domeniul gazelor florurate cu efect de seră

     18.Norme UE în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală

     19.Norme UE în domeniul speciilor alogene invazive

     20.Norme UE în domeniul circulației animalelor vii

     21.Norme UE în domeniul exportului și importului produselor periculoase

     22.Norme UE privind exportul și importul bunurilor culturale

 

 E. Informații adresate mediului de afaceri și cetățenilor

     NOU!!! Aviz privind călătoriile între UE și Regatul Unit după încheierea perioadei de tranziție

     1.Lista de verificare a pregătirii pentru Brexit

     2.Listă de verificare pentru comercianți, referitoare la Brexit

     3.Listă de verificare Irlanda pentru pregătire Brexit (EN)

     4.Ghid vamal UK (EN)

     5.Ghid vamal Franța (FR)

     6.Gateway to Europe presentation FR

     7.Gateway to Europe presentation BE

     8.Gateway to Europe presentation NL

     9.Ordin ANAF 1886/2016 (EORI)

    10.Informare cu privire la procedura de obținere a numărului de înregistrare și identificare a operatorilor economici (EORI)

    11.Infografic publicat de administrația vamală franceză - Import sau export după BREXIT

 

 F. Link-uri utile

 

   Centrul de Informare Europe Direct (EDCC) - poate fi accesat pentru întrebări legate de BREXIT. Acest serviciu este gratuit prin telefon sau prin e-mail în toate cele 24 de limbi ale UE. Se va acorda prioritate deplină răspunsurilor rapide și de înaltă calitate la întrebările legate de Brexit în zilele cu program normal de lucru. Linia de asistență Brexit va fi deschisă suplimentar în cel puțin 3 limbi (engleză, franceză și germană) în weekendul 9-10 ianuarie 2021 (cu excepția cazului unei cereri reduse în săptămâna precedentă).

 

   Toate întrebările legate de Brexit trimise prin intermediul formularului web EDCC în perioada oficială de închidere a EDCC, între 28 decembrie 2020 și 1 ianuarie 2021, vor fi tratate cu maximă urgență după redeschiderea EDCC pe 4 ianuarie. O trimitere la materialul informativ legat de Brexit va fi, de asemenea, inclusă în răspunsul automat către cetățenii care contactează EDCC în perioada sărbătorilor.

 

      Link-uri către alte autorități din România

     NOU!!! Portal dedicat BREXIT, ce cuprinde informații centralizate ale instituțiilor din România

     1.Ministerul Afacerilor Externe

     2.Ministerul Finanțelor Publice

     3.Agenția Națională de Administrare Fiscală

     4.Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

     5.Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

     6.Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

     7.Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor

     8.Agenția Națională Sanitară, Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

     9.Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX

 

      Link-uri către autoritățile Marii Britanii

     NOU!!! Ghidul privind exportul către UK - British Operating Model (BOM)

     1.Informații despre măsurile aplicabile în UK de la 1 ianuarie 2021

     2.Tarifele din Marea Britanie de la 1 ianuarie 2021

     3.Informații despre posturile de control la frontierele Regatului Unit: importuri de animale și produse de origine animală

 

     Link-uri utile ale administrațiilor vamale din statele membre ale UE

       1. Belgia (EN / FR)

       2.Bulgaria

       3.Cipru

       4.Estonia

       5.Finlanda

       6.Franța (Aviz către operatorii economici - proceduri de tranzit la intrarea și ieșirea din UE (EN)); (Infografice elaborate de vama franceză pentru import și export); ( Infografic pentru declarația de tranzit în cadrul frontierei inteligente pe direcția de intrare - EN/ FR)

       7.Germania

       8. Irlanda (Irish Tax and Customs / Prepare for Brexit / Government of Ireland / Orientări privind procedurile aplicabile pentru conectarea Irlandei la Piața Unică UE prin rețeaua de rutieră și portuară a Regatului Unit)

       9. Italia (IT / EN)

     10.Letonia

     11.Lituania

     12.Luxemburg

     13.Malta

     14.Olanda (NL / What does Brexit mean for my customs matters / Get Ready for Brexit)

     15.Portugalia

     16. Spania (ES / EN)

     17.Suedia

 

 

 G. Orientări privind aplicarea TCA: tratament preferențial și reguli de origine

 

Aceste îndrumări detaliate privind tratamentul preferențial, originea și procedurile vamale în cadrul noii relații cu Regatul Unit tratează aspectele cuprinse în Capitolul 2 - Regulile de origine ale Secțiunii privind „Comerțul cu mărfuri”:

 • Orientări privind secțiunea II TCA: proceduri de origine
 • Îndrumări privind utilizarea centrelor de distribuție
 • Îndrumări privind atestatele de origine întocmite pe baza declarației furnizorului (Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2020/2254)
 • Lista de verificare pentru întreprinderile din UE care importă și exportă din/în Marea Britanie.

Aceste documente sunt disponibile pe pagina de internet a Comisiei Europene – DG TAXUD (în limba engleză)

 

  Întrebări generale și răspunsuri

  Întrebări frecvente cu privire la Acordul Comercial și de Cooperare dintre UE și Regatul Unit și răspunsurile la acestea

  Întrebările frecvente privind taxarea și vama, elaborate de Comisia Europeană publicate pe site-ul oficial al DG TAXUD

 

  Exemple de proceduri de tranzit unional, comun si TIR aplicabile cu Regatul Unit dupa data de 1 ianuarie 2021

 

 • Marți, 15 decembrie 2020, cu începere de la ora 10:00, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală a Vămilor și Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) vor organiza un seminar online având ca temă principală noile reglementări privind regimul vamal și efectele asupra activităților de import/export (de interes pentru operatorii economici, transportatori rutieri de mărfuri, etc).

 Obiectivul general al acestui seminar este furnizarea de informații exhaustive privind noile condiții de desfășurare și reglementările aferente principalelor domenii de cooperare economică cu Marea Britaniei, avându-se în vedere ieșirea acesteia din Uniunea Europeană.

 În deschiderea seminarului, vor susține declarații președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, dl. Mihai Daraban, secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, dl. Dan Dragoș Drăgan, precum și dl. Attila Gyorgy, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

 La eveniment vor participa și reprezentanți ai Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

 Reprezentanții companiilor interesați să participe la eveniment se pot înregistra utilizând acest link: https://roconference.webex.com/meet/office.

 Evenimentul va fi transmis live pe pagina de Facebook a CCIR.

 

 • Joi, 17 decembrie 2020, va fi organizat ”Webinar pentru sectorul agro-alimentar românesc din perspectiva schimburilor comerciale cu Marea Britanie de la 1 ianuarie 2021 (principalele aspecte sanitar-veterinare și fitosanitare post BREXIT)”.

 Coordonatele tehnice pentru înregistrarea pe platforma informatică ZOOM sunt următoarele:

 Join Zoom Meeting

 https://zoom.us/j/92721289155?pwd=QThOOUxSUWZpaXlQZVRoWm1zYTRvdz09

 Meeting ID: 927 2128 9155

 Passcode: 192711

 Tematica principală se va axa pe reglementările și procedurile post-Brexit privind exportul / importul de animale, produse de origine animală și non-animală, medicamente de uz veterinar și călătoria cu animale de companie, respectiv cerințe fitosanitare.