Info Publice
Curs valutar

În activitatea vamală cursul de schimb valutar este utilizat pentru:

  • transformarea în lei a valorii în vamă a mărfurilor când aceasta este exprimată în altă monedă decât cea naţională;
  • transformarea în lei a valorii euro care trebuie aplicată în scopul determinării încadrării tarifare a mărfurilor şi a drepturilor de import;
  • determinarea valorii în lei a accizelor stabilite în echivalent euro pe unitatea de măsură.