Info Publice
Modalitati de contestare

Conform art.21 alin.(2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, împotriva refuzului de răspuns se poate depune reclamație la conducătorul autorității sau al instituției publice în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată.

Model reclamație 1
Model reclamație 2