Info Publice
Modalitati de contestare a deciziei Directiei generale a vamilor confomr Regulamentului Consiliului CEE nr 2913/19 de instituire a Codului Vamal Comunitar

Potrivit Regulamentului Consiliului (CEE) nr.2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar şi Legii nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, orice persoana are dreptul de a formula actiune impotriva deciziilor care o privesc direct, luate de autoritatea vamala cu privire la aplicarea reglementarilor vamale. Are, de asemenea, dreptul de a formula actiune persoana care a solicitat autoritatii vamale o decizie cu privire la aplicarea reglementarilor vamale si nu a primit un raspuns la cererea sa in termenul legal.


Cand actiunea se refera la un titlu de creanta privind datoria vamala si alte taxe si impozite datorate statului in cadrul operatiunilor vamale, inainte de depunerea actiunii se poate formula contestatie pe cale administrativa, care se solutioneaza potrivit dispozitiilor art. 205 si urmatoarele din Codul de procedura fiscala.

Actiunile care privesc alte decizii decat titlurile de creanta privind datoria vamala si alte taxe si impozite datorate statului in cadrul operatiunilor vamale se formuleaza cu respectarea dispozitiilor art. 7 si urmatoarele din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.