Info Publice
23 Protejarea frontierei Reglementări

COMUNITARE


1.Regulamentul (CE) nr.116/2009al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind exportul bunurilor culturale (OJ L nr.39/10.02.2009)
2.Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.1081/2012 al Comisiei din 09 noiembrie 2012 pentru Regulametul (CE) nr.116/2009 al Consiliului privind exportul bunurilor culturale (OJ L 324/22.11.2012)
3.Directiva Consiliului 93/7/EEC din 15.03.1993privind returnarea bunurilor culturale care au pãrãsit ilegal teritoriul unui Stat Membru (OJ L 074/27.03.1993)
4.Lista autoritãtilor împuternicite sã emitã licente de export pentru bunurile culturale, publicatã în conformitate cu art.3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.116/2009 al Consiliului (publicatã în O.J. C72/10.03.2012)
5.Lista birourilor vamale abilitate sã efectueze formalitãtile necesare pentru exportul de bunuri culturale, publicatã în conformitate cu art.5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.116/2009 al Consiliului (publicatã în O.J. C53/23.02.2012)

 

NAŢIONALE

6.Legea nr.182 din 25.10. 2000privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (republicatã în M.Of. nr.828/09.12.2008)
7.O.U.G. nr.16 din 27.03.2003pentru modificarea si completarea Legii nr.182 din 25.10. 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (M.Of.nr.232/05.04.2003)
8.Legea nr.105 din 07.04.2004pentru modificarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (M.Of. nr.320/12.04.2004)
9.H.G. nr.518 din 07.04.2004pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile (M.Of. nr.370/28.04.2004)
10.Legea nr.314 din 28.06.2004privind aprobarea O.U.G. nr.16/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (M.Of. nr.577/29.06.2004)
11.Legea nr.488 din 28.12.2006pentru modificarea si completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (M. Of. nr.10/08.01.2007)
12.Legea nr. 79 din 11 noiembrie 1993pentru aderarea României la Convenţia asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale, adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la Paris la 14 noiembrie 1970 (M.Of. nr.268/19.11.1993)
13.Legea nr. 149/1997pentru ratificarea Conventiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995 M.Of. nr.176 din 07 martie 1997)
14.H.G. nr.946/2007pentru modificarea si completarea unor hotãrâri din domeniul vamal (publicatã în M.Of. nr.627/12.09.2007)