Info Publice
23 Protejarea frontierei Combaterea traficului ilicit cu specii salbatice de flora si fauna pe cale de disparitie

Convenţia de la Washington
 
Uniunea Europeană (UE) este una dintre cele mai importante pieţe de comercializare a plantelor şi animalelor sălbatice, precum şi a părţilor şi produselor derivate ale acestora, şi are, în consecinţă, o responsabilitate deosebită în asigurarea viabilităţii comerţului cu plante şi animale sălbatice şi produse aferente, precum şi a protecţiei speciilor pe cale de dispariţie. Traficul cu specii sălbatice a devenit unul dintre cele mai profitabile tipuri de activități infracționale la nivel global, din cauza cererii ridicate și în continuă creștere de produse din specii sălbatice de flora si fauna.
În UE, Conventia CITES (Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție) a fost pusă în aplicare prin intermediul regulamentelor, care se aplică direct în statele membre.
În prezent, regulamentele în vigoare de punere în aplicare a CITES în UE sunt următoarele:
1. Legislaţia-cadru: Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și fl orei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea, precum şi anexele la acest regulament ce conţin lista speciilor reglementate în cadrul schimburilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Regulamentul de punere în aplicare: Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei şi fl orei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea, cu modificarile si completarile ulterioare.
Regulamentul (CE) nr. 338/97 reglementează comerțul cu speciile de plante și animale incluse în anexa la regulament. Printre speciile incluse în anexă se numără speciile prevăzute în anexele la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora), precum și speciile a căror stare de conservare impune reglementarea sau monitorizarea comerțului dinspre, către și în interiorul Uniunii.
Regulamentul (CE) nr.338/97 al Consiliului prevede cadrul juridic general şi stabileşte dispoziţiile privind comerţul în interiorul UE, precum şi importul, exportul şi reexportul exemplarelor din speciile enumerate în cele patru anexe la regulament. Sunt prevăzute şi procedurile şi documentele necesare pentru astfel de schimburi comerciale (de exemplu permise de import şi export, certifi cate de reexport, notifi cări de import şi certifi cate de comerţ intern). Printre alte aspecte reglementate se numără şi circulaţia exemplarelor vii şi tipurile de abateri
 
La cea de a 17-a reuniune a Conferinței părților la convenție (CoP 17), care a avut loc în perioada 24 septembrie- 4 octombrie 2016 la Johannesburg, Africa de Sud, au fost aduse anumite modificări anexelor la convenție. Aceste modificări se reflecta în Regulamentul (UE) 2017/160 al Comisiei din 20 ianuarie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea.
 
Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei stabileşte norme detaliate privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului şi abordează aspecte practice ale reglementării comerţului cu animale şi plante sălbatice. Documentul include modele-tip de formulare care trebuie utilizate pentru permise, certificate, notificări şi cereri pentru astfel de documente, precum şi etichete pentru eşantioane ştiinţifice. Sunt prevăzute normele suplimentare privind condiţiile de eliberare a acestor documente, valabilitatea şi utilizarea lor. Printre alte aspecte reglementate de acest regulament se numără dispoziţiile privind animalele născute şi crescute în captivitate, plantele reproduse artificial, obiectele personale şi casnice, precum şi privind marcarea şi etichetarea anumitor eşantioane