Info Publice
08 Protejarea frontierei Sanctiuni internationale

Cadrul juridic - O.U.G. nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale (M. Of. al României nr.825/08.12.2008)

Regimuri sanctionatorii în vigoare

Legãturi utile

Decizia (PESC) 2016/37 a Consiliului din 16 ianuarie 2016 privind data aplicarii Deciziei (PESC) 2015/1863 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Iranului (publicat in Jurnalul Oficial al U.E. nr. L11/16.01.2016)

Decizia (PESC) 2015/1863 a Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Iranului (publicata in Jurnalul Oficial al U.E. nr. L 274/18.10.2015)

Regulamentul (UE) 2016/31 al Consiliului din 14 ianuarie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr.267/2012 privind masuri restrictive impotriva Iranului (publicat in Jurnalul Oficial al U.E. nr.L10/15.01.2016)

Regulamentul (UE) 2015/1861 al Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr.267/2012 privind masuri restrictive impotriva Iranului (publicat in Jurnalul Oficial al U.E. nr. L274/18.10.2015)

Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/1862 al Consiliului din 18 octombrie 2015 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr.267/2012 privind masuri restrictive impotriva Iranului (publicat in Jurnalul Oficial al U.E. nr. L 274/18.10.2015)

U.S. Department of State - Guidance relating to the lifting of certain U.S. sanctions pursuant to the joint comprehensive plan of action on implemetation day

Information Note on EU sanctions to be lifted under the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)