Info Publice
Transparenţă decizională

 

În această secţiune veţi găsi proiectele de acte normative elaborate de Ministerul Finanțelor - Autoritatea Vamală Română şi supuse dezbaterii publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Observaţiile şi propunerile pot fi transmise pe e-mail la vama@customs.ro sau la adresa Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sector 6, Bucureşti, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului.

 

11.04.2024

Proiect de Ordin privind stabilirea pieselor de utilaje folosite in fabricarea produselor din tutun, identificate prin cod unic generat de emitentul de ID din Romania si Referatul de aprobarea Ordinului privind stabilirea pieselor de utilaje folosite in fabricarea produselor din tutun, identificate prin cod unic generat de emitentul de ID din Romania

 

12.01.2023

Proiect de Ordin privind Normele de aplicare a art.30^3 alin. (2) și a art.30^11 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare

 

08.12.2023

 

Referatul de aprobare privind Proiectul de Ordin al președintelui AVR pentru  aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garantie izolata, utilizarii garantiei globale si a exonerarii de garantie in cadrul regimului de tranzit unional/comun.

 

07.11.2023

 

Referatul de aprobare privind Proiectul de Ordin al președintelui AVR pentru  aprobarea Normelor tehnice privind prezentarea mărfurilor în vamă în locuri aprobate de Autoritatea Vamală, altele decât biroul vamal, în cazul exportului, reexportului și ieșirii mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii.

Persoanele interesate pot transmite observații și propuneri cu privire la proiectul de act normativ, în termen de 10 zile de la data publicării, la adresa de e-mail vama@customs.ro.

 

28.07.2023

 

Referatul de aprobare privind Proiectul de Ordin al președintelui AVR pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și a altor persoane

 

Proiectul de Ordin al președintelui AVR pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și a altor persoane

 

22.03.2023

 

Referatul de aprobare privind Proiectul de Ordin al președintelui AVR pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor

 

Proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor

  

17.02.2023

 

Referat de aprobare a Proiectului de ordin privind aprobarea Normelor privind metodologia de determinare a greutății nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziția tarifară 0803 90 10 

 

Proiect de Ordin al Președintelui A.V.R. privind aprobarea Normelor privind metodologia de determinare a greutății nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziția tarifară 0803 90 10 

 

Referat de aprobare a Proiectului de ordin privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o țară terță 

 

Proiect de Ordin al Președintelui A.V.R. privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o țară terță

 

27.01.2023

 

Referatul de aprobare privind Ordinul președintelui A.V.R și  privind procedura şi condiţiile în care se realizează înregistrarea destinatarilor certificaţi şi a expeditorilor certificaţi

 

Proiect de Ordin al președintelui A.V.R și  privind procedura şi condiţiile în care se realizează înregistrarea destinatarilor certificaţi şi a expeditorilor certificaţi

 

04.05.2022

 

Proiect de Ordin privind Procedura de înregistrare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare 

 

18.04.2022

 

Referat de aprobare Ordin  privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43 – 53, art. 57 - 59, art. 61 – 80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

 

Proiect de ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43 – 53, art. 57 - 59, art. 61 – 80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

 

02.12.2021

 

Referat de aprobare Ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor privind depunerea la autoritatea vamală a declarațiilor referitoare la numerarul însoțit sau neînsoțit, modelul și modul de emitere a deciziei autorității vamale prevăzute la art. 7 din Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005

 

Proiect de Ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor privind depunerea la autoritatea vamală a declarațiilor referitoare la numerarul însoțit sau neînsoțit, modelul și modul de emitere a deciziei autorității vamale prevăzute la art. 7 din Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005

 

22.07.2021

 

Referat de aprobare Ordin de modificare și completare a Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și altor persoane, aprobate prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1886 din 24 iunie 2016

 

Proiect de Ordin de modificare și completare a Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și altor persoane, aprobate prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1886 din 24 iunie 2016

 

29.06.2021

 

Referat de aprobare Ordin pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor

 

Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor

 

14.06.2021

 

Referat de aprobare Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import

 

Proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import

 

Proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizarii regimului de tranzit unional/comun pe suport hartie pentru marfurile transportate pe calea ferata si pe cale aeriana si autorizarea utilizarii unui document electronic de transport ca declaratie de tranzit pentru transportul aerian  

 

Referat de aprobare Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizarii regimului de tranzit unional/comun pe suport hartie pentru marfurile transportate pe calea ferata si pe cale aeriana si autorizarea utilizarii unui document electronic de transport ca declaratie de tranzit pentru transportul aerian

 

10.06.2021

 

Referat de aprobare  Ordin de abrogare a Ordinului Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2066 din 14 iulie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid 

 

Proiect de Ordin de abrogare a Ordinului Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2066 din 14 iulie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid 

 

18.05.2021

 

Proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii și controlului vamal ulterior 

 

28.04.2021

 

Proiect de Ordin privind modificarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.890/2016

 

Referat de aprobare Ordin privind modificarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.890/2016

 

Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Normelor privind metodologia de determinare a greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 90 10, aprobate prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1891 din 24 iunie 2016

 

Referat de aprobare Ordin privind modificarea și completarea Normelor privind metodologia de determinare a greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 90 10, aprobate prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1891 din 24 iunie 2016

 

26.04.2021

 

Proiectul de Ordin pentru aprobarea normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România, care înlocuiește Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1189/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România si Referatul de Aprobare

 

18.11.2020

Proiect de Ordin pentru modificarea Instructiunilor de completare a documentului administrativ in format electronic (e-DA) utilizand aplicatia EMCS-RO-Miscari de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2901/2016.

Referat de Aprobare cu privire la modificarea Anexei la OPANAF 2901/2016 pentru aprobarea Instructiunilor de completare a documentului administrativ in format electronic (e-DA) utilizand aplicatia EMCS-RO-Miscari de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

20.08.2020

 

Proiect  de ordin de completare a  Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43 – 53, art. 57 - 59, art. 61 – 80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, aprobată prin OPANAF Nr. 2554/2016

 

11.09.2019

PROIECT DE ORDIN pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din

tutun si REFERATUL DE APROBARE

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

 

15.05.2019

PROIECT DE ORDIN privind modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 2460/22.08.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

 

25.04.2019

PROIECT DE ORDIN pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din

tutun si REFERATUL DE APROBARE

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

 

24.04.2019

PROIECT de ORDIN privind procedura de aplicare a prevederilor legate de trasabilitatea produselor din tutun si REFERATUL DE APROBARE

POIECT DE ORDIN privind contractele de stocare de date încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun si REFERATUL DE APROBARE

 

30.10.2018

Proiectul de ordin pentru modificarea Ordinului  preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1960 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatoriloreconomici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare , precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1850/2016 pentru aprobarea  Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

27.08.2018

Proiect de Ordin pentru modificarea Normelor privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1887/24.06.2016

 

26.02.2018

Proiect ordin pentru modificarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și altor persoane, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1886/24.06.2016 

 

31.01.2018

ORDIN pentru modificarea Anexei Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr. 2901/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize

 

29 martie 2017

Proiectul de Ordin pentru aprobarea normelor tehnice de înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii atestatelor de origine, declarațiilor de origine și declarațiilor pe factură.

 

18 mai 2016

Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizarii sigiliilor speciale in cadrul regimului de tranzit unional/comun

9 mai 2016
Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de expeditor si/sau destinatar agreat in cadrul regimului de tranzit unional/comun

4 mai 2016
Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizarii regimului de tranzit unional/comun pe suport hartie pentru marfurile transportate pe calea ferata si pe cale aeriana si autorizarea utilizarii regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic pentru marfurile transportate pe cale aeriana

26 aprilie 2016
Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a exonerării de garanţie în cadrul regimului de tranzit unional/comun

11 aprilie 2016
Proiect de ordin privind aprobarea normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit unional comun 

29 martie 2016
Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR 

 

22 iunie 2015

OPANAF 1411 din 22 iunie 2015 referitor la Normele privind activitatea echipelor canine


22 ianuarie 2015
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garantie izolata, utilizarii garantiei globale si a dispensei de garantie in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

28 octombrie 2014
Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr.707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare 
 

20august 2014
Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul la aplicaţia de tranzit NCTS-RO 

20 august 2014

Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul la  componentele Sistemului Informatic Integrat Vamal (SIIV)

 

19 august 2014
Proiect de ordin privind formalitatile vamale care se efectueaza pentru marfurile transportate pe fluviul Dunarea
 

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea sumelor necesare Autorităţii Naţionale a Vămilor pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE  naţional 2005 şi 2006.

 

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor  

Nota de fundamentare si Proiectul Ordonantei de Urgenta a Guvernului pentru completarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei


Pentru aprobarea Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declarației vamale